15.03.2016

MUHADDİS NEDİR?

Global Bilgiler  /  at  01:57  /  No comments

muhaddis
Muhaddis, (Arapça: ''''محدث'''') Hadis bilimiyle uğraşan kimselere verilen İslâmi bir unvandır.Muhaddisler hadisleri derleyen ve onları kendi tespit ettikleri kriterlere göre sınıflandıran kişilerdir. Buna karşın Fakihlerhadisin anlamı, içeriği ile ve hadislerden çıkarılabilecek ikinci anlamlar gibi konularla ilgilidirler. Bu kapsamda şeriat ve ibadetlerle ilgili dini kuralları fakihler koyarlar.
Kütüb-i Sitte Muhaddisleri
 Muhammed el-Buhârî İslâm dininin en büyük muhaddistir.
 Müslim bin Haccac İslâm tarihinin en büyük muhaddislerinden biridir. En çok bilinen eseri Sahih-i Müslim olarak tanınan hadis eseridir.
• Hakim al-Nişaburi daha çok "İmam Muhaddit" veya "Horasan'lı Muhaddit" olarak da bilinen İslâm dininin en büyük Sunni (Ehl-i sünnet vel-cema'at veya Ahl as-Sunnah wa’l-Jamā‘ah) bilginidir.
muhaddis
 Ebu Davud, Kütüb-i sitte'den üçüncüsü ve ünlü dört Sünen kitabının birincisinin yazarıdır.
• İmam Nesâi, Hadis imamlarının en büyüklerinden biri ve Kütüb-i sitte'nin dördüncüsü sayılan Sünen en-Nesai'nin yazarıdır.
 İmam Tirmizi, Sünen en-Tirmizi'nin yazarıdır.
 İbn Mace
 İmam Malik, "Ehl-i sünnet vel-cema'at"in dört büyük mezhebinden biri olan "Maliki" mezhebinin kurucusudur.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.