28.03.2016

ORMAN VE SERVIS YOLLARI

Global Bilgiler  /  at  22:45  /  No comments

Global Bilgiler
Orman Servis Yolu Ne Demektir:

Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı,  ortalama 4 m genişliğinde tesis edilen yollardır.

Orman ve servis yollarının faydaları:
·Faaliyetlerin Uygulanması esnasında arazide ortaya çıkan her türlü olumsuzluğa kısa sürede müdahale imkânı verir,
·  Faaliyetlerde ulaşım imkânı sağlar,
· Tesis ve bakım maliyetlerini azaltır,
· Köyleri birbirine bağlar. Pazarlamayı ve kültürel kaynaşma artırır.
Riski
• Tedbir alınmadığı takdirde erozyonu artırır.
• Ekosistem üzerinde, hidroloji, habitat kaybı, arazi parçalanması gibi negatif etkileri vardır.
• Yol yoğunluğu ile hayvan ve bitki tür yoğunluğu arasında olumsuz ilişki mevcuttur.
Dağlık ormanlık alanlarda yapılacak yollar, ormanlara en fazla zarar veren, kalıcı iz bırakan ve geri dönüşümü çok uzun zaman alan faaliyetlerdir. Bu nedenle orman, tarım, mera arazilerinde çeşitli amaçlarla yapılmış yollarda tedbir alınmadığı zaman su erozyonu ile derin oyuntuların oluşmasına ve suların rusubatla birlikte hızla aşağılara taşınarak sel ve taşkın zararlarını artırabilmektedir.
Özellikle bazı bölgelerde yamaçlardan gelen yüzeysel suların yol güzergâhı boyunca   hızla aktığı, yol ve yol altyapısına zarar vererek yamaç aşağı akan yol şevlerindeki sular oyuntuların oluşumuna neden olmaktadır. Bu oyuntular boyunca suyla birlikte taşınan sedimentler mecrada yer yer geniş alüviyal birikintilere sebep olmaktadır.
Yol yapımında ise genelde dozerlerin kullanılması sonucu orman yollarında gereğinden fazla ve kontrolsüz şekilde kazı ve dolduru alanları oluşmakta, çevreye verilen zarar artmaktadır. Su hendeklerinin usulüne uygun olarak yapılamaması halinde suyun drene edilmesinde sorunlar yaşanmakta, bunun sonucunda da her çalışma döneminde yol bakım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Benzer olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yol yapımında mümkün olduğunca ekskavatörler kullanılmalı, su hendeklerinin ve gerektiğinde sanat yapılarının uygun şekilde yapılması sağlanmalıdır. Boyuna eğim bulunmayan yollarda mutlaka enine eğim verilmeli ve suyun su hendekleri aracılığıyla kontrollü şekilde drenajı sağlanmalıdır.
Ayrıca, orman yollarında hidrolik sanat yapısı gerektiren yerlerde mümkün olduğunca yolun yapımı sırasında veya yol yapımından hemen sonra sanat yapısı ihtiyacı mutlaka giderilmeli, suyun kontrolsüz şekilde akmasının önüne geçilmelidir.
Yol yapımı sırasında doğal zeminden yararlanmanın yolları aranmalı, aşırı kazı ve dolduru gerektiren güzergâhlardan kaçınılmalıdır. Yolların drenaj alt yapısının bakımları da ihmal edilmemelidir. Yollarda tahribatı oluşturan sebepler gözlemlenmeli ve ortadan kaldırılacak şekilde bakım çalışmaları tamamlanmalıdır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.