29.04.2016

BALİSTİK NEDİR

Global Bilgiler  /  at  15:29  /  No comments

Global BilgilerBalistik Nedir?
Atış bilimi veya balistik, mermi ve füzelerin hareketlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Uygulamalı mekaniğin bir kolu olarak düşünülebilir. Balistik üç bölüme ayrılır:
Balistiğin Tarihçesi
Bugünkü balistik biliminin kökeni 1800’lü yılların ortalarına dayanmaktadır. Bu tarihlerde bazı esas ve basit prensipler silah ayrımına uygulanmıştır. Bu prensipler daha sonraki yıllarda giderek genişlemiş ve 20. yy’ın başlarında balistik bir bilim olarak ortaya çıkmıştır.
A-İlk Balistik Uygulamaları:
Londra (1835): Henry Goddard adında bir polis, olayda elde edilen ve çentik taşıyan bir mermi çekirdeğini kendisinin döktüğü ve bütün kalıplardan aynı çentiği taşıyan mermi çekirdeklerine benzerliğini göstererek katil’in mahkûm olmasını sağlamıştır.
Global Bilgiler
Amerikan iç savaşı (1863): Amerikan iç savaşı sırasında 2 Mayıs 1863’de Virginia, Chancellorville’de Güneylilerin komutanlarından General Stonewell Jackson’un beklenmeyen bir şekilde yaralanarak ölmesi olayında elde edilen mermi çekirdeğinin şekil ve çapından tanımını yaparak, bunun eski tip piyade tüfeklerinde ve genellikle Hill’in tümeninde kullanılan bir tip olduğu ortaya çıkarmıştır. Generalin kendi askerlerinden birisi tarafından kazaen vurulduğu anlaşılmıştır. Kuzey Ordusunda kullanılan mermi çekirdeklerinin generalin ölümüne yol açan mermi çekirdeğinden çok farklı olduğu tespit edilmiştir.


Global Bilgiler
Minnesota (1897): Minnesota’daki olayda Edward Lawlor, mermi çekirdeğindeki set izlerinin basit tanımını yapmıştır. Winona kentinde, bir genelev işleten French Lou adında bir kadın yüzünden üç genç kavga eder. Bunlardan birisi tabanca ile öldürülür. Sağ kalan iki kişiden hangisinin katil olduğu araştırıldığında, silahların balistik incelemesi yapılır. Olayda kullanılan tabancalardan birisi 32 cal. Smith and Wesson, diğeri ise 32 cal. Hood revolveridir. Duruşma sırasında bilirkişi olarak dinlenen bir silah tamircisi, Smith and Wesson’un namlusunun yivli ve setli olduğunu, Hood marka revolverin namlusunun ise düz boru şeklinde olup sadece uç kısmında gerçek olmayan bazı setler olduğunu belirtmesi üzerine, cesetten elde edilen mermi çekirdeklerinin görünüşünden, katilin 32 cal. Hood marka revolveri taşıyan kişi olduğu ortaya çıkmıştır.
Buffalo, Newyork (1900): Yiv izlerinden mermi tanımlanması hakkındaki ilk önemli kaynak olan “mermi ve silah” adındaki makale Dr. Albert L.Hall tarafından 1900 Haziranında Buffalo Medical Journal’de yayınlanmıştır. Makalede ayrıntılı olarak yiv ve setlerin ölçümlerinin nasıl yapıldığı, mermi çekirdeği çapının nasıl tespit edileceği açıklanmıştır. Aynı zamanda mermi çekirdeğinin şekil ve tiplerinin üreticilere göre gösterdikleri değişikliklere de değinilmiştir.
B-Balistiğin Bilim Olarak Gelişmesi:
1900’lerin ilk yıllarında balistik bilimi, mermi çekirdekleri ve mermi kovanlarının bir silaha bağlanabileceği veya belirli bir silahtan atılmış olabileceğini ortaya koyabilecek bir noktaya ulaşmıştır.

Global Bilgiler
Brownsville, Texas ayaklanması (1907): 1907’de Texas Brownsville’de Amerikan ordusunun bir piyade alayının çıkardığı ayaklanmadan sonra, elde edilen bazı mermi çekirdekleri ile birlikte 30 kalibre tüfeklerden atılmış 39 kovan ve olayda kullanıldığından şüphelenilen tüfekler, Frankford Tophanesine tetkik edilmek üzere gönderilmiştir. Tophanedeki personel tarafından yapılan incelemede, hazne arka yüzünün mermi kovanlarında meydana getirdiği izlerin benzerliğine dayanılarak, 33 kovanın şüphe edilen tüfeklerden dördü tarafından atıldığına karar verilmiştir. Olayda elde edilen diğer altı mermi kovanı ile teslim edilen diğer tüfekler arasında bir bağ kurulamamıştır. Mermi çekirdekleri hakkında da bir karara varılamamıştır.
Global Bilgiler
Paris, Fransa (1909–1923): Paris Üniversitesi’nde Adli Tıp profesörü olan V.Balthazard tarafından açıklanan bir yöntemde delil olarak gönderilen ve deney atışından elde edilen mermi çekirdekleri üzerindeki set izlerinin seri fotoğrafları alınıyor, sonra büyütülerek karşılaştırılıyordu. Balthazard aynı zamanda silahın iğnesi, fırlatıcısı, iticisi ve haznesinin arka yüzünün bıraktığı izlere ve onların karşılaştırılmasına dayanan fotoğraflar vasıtası ile mermi kovanın hangi silahtan atıldığını saptamıştır. Aynı yıllarda bu tür çalışmalar İngiltere’de Sir Sydney Smith, Hugh Pollard ve A.Lucas tarafından yapılmıştır.
Newyork (1925): C.E.Waite, Philip O.Gravelle, John H.Fisher ve Calvin H.Goddard bir araya gelerek Bureau of Forensic Ballistics adında bir büro kurmuşlardır. Mermi çekirdeği ve mermi kovanı ayırımında mukayese mikroskobu kullanılmıştır. İlk defa uygulanan bu yöntem bugün bile kullanılan standart bir yöntem olarak kalmıştır. Bu büro, daha sonra namlunun içini inceleyen ve setlerin kıvrımını ölçmeye yarayan Helixometer’i geliştirmiştir. "Adli balistik" deyimi de o sıralarda Goddard tarafından kullanılmıştır. Goddard daha sonra laboratuarını Chicago’ya nakletmiş ve 1930 yılında Nortwestern Üniversitesinde Scientific Crime Detection Laboratory’ını kurmuştur.
Balistik Çeşitleri
1.      Mermi veya füzenin, silahta veya tesir sahasındaki hareketini inceleyen iç balistik,
2.      Uçuş sırasındaki hareketini araştıran dış balistik,
3.      Hedefteki etkileri inceleyen terminal balistik.
4.      Merminin hangi silahtan atıldığını araştıran adli balistik
Her bir kısım bir önceki bölümle sıkı irtibatlıdır.
Global Bilgilerİç balistik, bir top mermisinin namlu içindeki hareketini ele alır. Barut, patlayınca, yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçlı gazların oluşmasına yolaçar. Bu gazların doğurduğu itme gücü, top mermisini artan bir hızla iter; namludan çıkışta bu hıza «ilk atış hızı» adı verilir. Ayrıca mermi kendi çevresinde döner; namlunun iç çeperinde oyulmuş sarmal yivlerin yolaçtığı bu hareket, mermiye yolu üstünde iyi bir kararlılık sağlar. Sözgelimi yivli bir top, mermiye saniyede 800 metrelik bir ilk hız verebilir.
Dış balistik, merminin uzaydaki hareketini inceler; top mermisi önce yükselir, sonra düşer; dolayısıyle, kuramsal olarak paralel biçiminde bir mermi yolu çizer. Uzun erimi, 45°’lik atış açısını (namlunun, yatay düzlemle yaptığı açı) verir. Belirli bir ilk hız için, bütün mermi yolları «güvenlik parabolü» denen bir eğrinin içinde kalmalıdır; o halde hedefe, mermi yolu ancak söz konusu eğri içindeyse ve gerçekleşebilecek iki atış açısıyla ulaşılabilir.
Global BilgilerKuşkusuz, bu söylediklerimiz havasız bir ortamda gerçekleşebilir. Oysa havanın direnci, mermi yolunun değişmesine yolaçar ve erim yüzde 50 oranda kısalır.
Uygulamada erim, atış açısına bağlıdır ve hedefin uzaklığına göre topa verilecek açıyı hesaplamaya yarayan atış cetvelleri kullanılır; ayrıca rüzgarın hızını, havanın yoğunluğunu, yani sıcaklığını göz önüne alan düzeltmeleri de eklemek gerekir. Sözgelimi, uçak ya da füze gibi yer değiştiren bir hedef söz konusu olduğunda, sorun daha da karmaşıklaşır. Bu nedenle bir atış birimi, hedefin yerini belirleyen bir radar, otomatik bir hesap makinesi, hattâ bir bilgisayarla donatılır.
Terminal balistik, Temel bilgilerin elde edilmesindeki güçlükler dolayısıyla balistiğin bu kolu, diğer dallar olan iç balistik ve dış balistikten geri durumdadır. Fakat Radyografi alanındaki ve yüksek sürat fotoğraf çağındaki hızlı gelişmeler bu konuya yardımcı olmuştur. Ancak alınan bilgilerin güvenilebilirliği konusu hala tartışılagelmektedir. Bütün bilinen silah tipleri ve hedef şartlarında hedefin tahrip edilmesi aşağıdaki fiziki tesirlerle olmaktadır:
Global Bilgiler
1. Bomba, roket, harp başlığı, el bombası kullanıldığı durumlarda genellikle parçalanma etkisi veya küçük parçacıkların birbirlerinden farklı hareketleri sebebiyle,

2. Karşı kütleyi delme ve sızma sonucunda parçalama sebebiyle,

3. Su veya hava gibi akışkan bir ortam içerisinde büyük miktarda bir enerjinin ani olarak serbest kalmasının sebep olduğu infial hadisesiyle,

4. Nispeten yüksek süratli sarsıntıların meydana getirdiği yıkma etkisiyle,

5. Bir infilakın ateşi veya radyasyonu sonucu çıkan ısı sebebiyle,

6. Yangın bombaları veya infilaklar sebebi ve çıkan yangınlar sebebiyle,

7. Özellikle duman veya zehirli gazların kimyasal etkisiyle,

8. Bakteriyolojik etkiyle,

9. Radyoaktivite (Radyasyon) etkisiyle. Bu tür hedef etkilerin analiz edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi sonucu bu konuyla ilgili birtakım esaslar geliştirilmektedir.

10. Bir mermi, 11,2 km/saniyelik. Kurtulma hızına ulaşabilirse, bir daha hiç düşmez; bu sonuç, füzelerle elde edilir.
Adli Balistik: Ateşli silahlarda kullanılmış mermi çekirdekleri ve kovanların incelenmesi sonucunda belli bir silahtan atıldığını tespit ederek, olaya karışmış diğer silahların ayırımı ile uğraşır. Saçmaların ve barut artıklarının dağılış şeklinden, atış mesafesi tayinini yapar.
Global Bilgiler
Balistikle İlgili Terimler
Balistik füze, nükleer veya diğer başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bufüzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.
Global Bilgiler
Çelik yelek, kurşun geçirmez yelek ya da balistik yelek, ateşli silahlardan çıkan kurşunların etkisini azaltmak ve patlama sonucunda oluşabilecek şarapnellerden korunmak amacıyla Jan Szczepanik ve Kazimierz Żegleń adlı iki Polonyalı tarafından 1901 yılında icat edildi.
Global Bilgiler
Balistik mermi, Hedefe yaklaşana kadar güdülebilen mermi.
Global Bilgiler

Balistik rapor, balistik incelemeden sonra konuya ilişkin hazırlanan rapor.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.