29.04.2016

BARBAR NEDİR?

Global Bilgiler  /  at  15:48  /  No comments

Global Bilgiler
Barbar Nedir ?
Antik toplumlar kendileri gibi düşünüp yaşamayanlar için bu tanımı kullanmış olsa da, Romalılar barbar tanımını şöyle yapmaktadır: Elinde hiçbir tahrik edici sebep bulunmamasına karşın, sırf zarar verecek güce sahip olduğu için zarar veren topluluk ya da uygarlıklara barbar denir.
Aynı zamanda Orta Çağ Avrupa'sında Hristiyan olmayanlara verilen genel addır. Ayrıca, "vahşi", "yabani", "ilkel" ve "uygarlaşmamış" kelimeleriyle anlamdaş olarak görülebilir.
Barbarların Tarihi:
Barbarlar, tarihte ilk olarak İ.S. I. yüzyılda ortaya çıktılar. Roma imparatorluğunun sınırlarını zorladılarsa da, Roma tarafından yerlerinde tutuldular.
Avrupa’nın kuzeyinde, Manş ve Kuzey denizleri kıyılarına korku salan Frizonlar ve Saksonlar yaşıyordu. Daha güneyde, Ren ırmağının ötesinde Franklar, Almanlar, Burgondlar ve Vandallar, orta Almanya ovalarına yerleşmişlerdi. Tuna’nın ötesinde Rusya’dan gelme Sarmatlar. Gotların baskısıyla Karadeniz’e doğru ilerlediler; onları, Orta Asya bozkırlarından gelen Hunlar izledi. Barbarlar arasında en iyi tanınanlar, Batı Avrupa’yı istila eden Germenlerdir. Bunlar, çiftçilik ve hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan göçebelerdi. Tarım teknikleri ilkeldi; çift sürmeyi ve gübre dökmeyi bilmezlerdi. Bu yüzden, tarımdan yeterince verim sağlayamayarak yeni toprak ve otlaklar aramağa giriştiler. Parayı bilir, az ölçüde el sanatları ve ticaretle uğraşırlardı. Demircilik ve kuyumculuklarıyla (kemer tokaları, giyim iğneleri), Kelt ve Asya sanatlarından esinlenen bir «bozkır sanatı» ortaya koydular.
Global Bilgiler

Roma dünyasından en büyük farkları, kent yaşamını bilmemeleriydi. Toplum yaşantıları, savaşçı arkadaşlığı ilkesine göre örgütlenmişti. Özgür kişiler, yarı özgürler ve köleler olarak bölünmüşlerdi. Seçimle iş başına gelen bir önderin ataerkil egemenliği altındaki kabileler, bir konfederasyon biçiminde bir araya gelmişlerdi, ama bir devlet oluşturmuyorlardı.
Savaş zamanında krala büyük yetkiler tanınırdı (özellikle Ostrogotlar, Vizigotlar ve Vandallarda). Barış zamanında, özgür kişilerden oluşan bir meclis, topluluğu yönetir; anlaşmazlıkları örf-adet hukukuna göre çözerdi. Gotlar, Vandallar ve Burgondlar hıristiyanlığı benimsemişlerdi. Franklar ve Saksonlar ise çok- tanrılı dinlere inanırlardı.
Barbar göçleri doğudan batıya, kuzeyden . güneye, eski dünyanın büyük bir bölümünü etkiledi. Bu göçler, bazen Orta Asya’nın kuraklaşması ya da Almanya kıyılarında suların yükselmesi gibi doğal olaylarla, bazen de yerleşik halkların zenginliklerinin göçebe halkları çekmesiyle açıklanır.
Büyük akınlar iki dönemde oldu: 375-440 arasında Barbarlar, Roma imparatorluğunun sınırlarını aştılar; 450’den sonra, Avrupa devletlerinin gerçek çekirdekleri olan krallıklar kurmağa başladılar.
Hunlar, Batıda IV. yüzyılın sonunda ortaya çıktılar. 425-430 yıllarında süvari ve okçulardan oluşan güçlü orduları Tuna kıyılarında konakladı. 451’de Tuna’yı aşan kralları Attila, ciddi bir direnmeyle karşılaşmadan Ren ırmağını geçti; Belçika’yı aştı, Paris kapılarına dayandı. Attila İtalya’ya kadar indi, ama zamansız ölümü (453), Hun imparatorluğunun çökmesiyle sonuçlandı.
Vizigotlar önce Balkan ülkelerine girdiler; 410’da Alaric’ in Roma’yı yağmalamasından sonra Galya’da Akitanya (Toulouse) bölgesinde ilk barbar krallığını kurdular.
Vandallar, Galya ve Ispanya’yı aşarak Afrika’ya ulaştılar ve Genseric’in kurduğu krallık, Bizanslılar tarafından alınıncaya (534) kadar ayakta durdu.
Burgondlar, Lyon’dan Cenevre’ye kadar Champagne’ın güneyine yerleşerek bölgeye adlarını (Bourgogne) verdiler. Sonra 532’de Autun’de Franklara yenildiler.
Ostrogotlar, İtalya’da Ravenna krallığını kurdular. Krallıkta, Theodoric döneminde sanat ve düşünce yaşamı olağanüstü derecede gelişti. Bizans yapılarını örnek alan saraylar, kiliseler, görkemli anıt-mezarlar kuruldu. Yunanca ve latince edebiyat yapıtları yaygınlaştı ve Ostrogot yaşam biçimine Roma uygarlığından alınma incelikler katıldı.
Jutland’dan hareket eden Saksonlar ve Angıllar İngiltere’ye çıkarak Bretonları Cornwall, Wales bölgesi ve İrlanda’ya püskürttüler.
III. ve IV. yüzyıllarda Gal- ya’ya giren ve federal kabileler halinde örgütlenen Franklar, V. yüzyılda harekete geçerek, kral Childeric’in komutası altında Loire bölgesine ulaştılar (475’e doğru). Kral Clovis (465-511), hıristiyanlığı kabul ederek papanın desteğini sağladı. Önce Alamanları, sonra Vouillé’de Vizigotları (507) yenerek bütün Galya’ya egemenliğini kabul ettirdi.
530-560 yılları arasında Frank egemenliği, Bourgogne, Provence, Thüringen ve Bavyera’ya yayıldı.
Merovenj sülalesi döneminde, Frank kralı Dagobert’e (629-639) kadar krallığın bütünlüğü korundu; ama «tembel krallar», Bavyera, Alamanya, Thüringen ve Akitanya’nın elden çıkmasına neden oldular.VIII. yüzyılda Merovenj sülalesi kralları Şarl Martel ve Kısa Pepin, eski Frank topraklarını geri alarak İtalya (774), Tuna’nın ötesi (805) ve İspanya’ya (811) kadar fethi genişlettiler. Frank krallığının Verdun antlaşmasıyla (843) parçalanması sonucunda Fransa, Almanya ve İtalya kuruldu.
Tarihsel Süreçlerin Dinamiği Olarak Barbar Akınları
Belirli bir gelişmişlik düzeyindeki bir devlet ya da kent devleti, "barbar" akınları sonucunda yıkıldığında tarihsel süreç üç farklı şekilde gelişir.
Yıkılan uygarlığın kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknik düzeyi, yeni toplumda artık gözlenmez. Uygarlık, tam anlamıyla sönmüştür. Genellikle yüzyıllar süren, tarihçilerin Karanlık Çağ olarak tanımladıkları bir dönem yaşanır.
Yıkılan uygarlığın yerine daha gelişkin ve gelişmeye eğilimli bir uygarlık ortaya çıkar ve gelişmesini sürdürür.
Yıkılan uygarlığın yerine yepyeni, orijinal bir uygarlık gelişmeye başlar.

Bir uygarlığın "barbar" akınları sonucunda yıkılmasıyla tarihsel sürecin ne yönde süreceği, bu yıkılışta birincil rol oynayan "barbar" topluluğun gelişmişlik düzeyi tarafından belirlenir. İstilacı topluluğun gelişmişlik düzeyi göçebe-sürücü bir toplum düzeyinde ise bir karanlık çağ yaşanır. Dor istilası sonrasında Antik Yunanistan'da olduğu gibi. İstilacı topluluğun gelişmişlik düzeyi, göçebe-sürücü durumunu aşmış, yerleşik ve tarım tekniklerini geliştirmiş bir topluluksa, yıkılan orijinal uygarlığın yerine daha gelişkin bir uygarlığın temelleri atılır. İstilacı topluluğun gelişmişlik düzeyi gelişkin bir yerleşik düzen ve tarımsal teknoloji ise yıkılan orijinal uygarlığın yerinde gelişme eğilimi çok daha ileri dönük, kendine özgü bir uygarlık ortaya çıkar. Mezopotamya uygarlıkları, İslam uygarlığı ve Osmanlı uygarlığı gibi.
Günümüzde en tanınmış barbar sima Hollywood filmlerinde konu olmuş olan çizgi roman kahramanı “Barbar CONAN” dır.
Global Bilgiler

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.