20.05.2016

DEVALÜASYON

Global Bilgiler  /  at  21:31  /  No comments

Devalüasyon Nedir?
Global Bilgiler

Dış dengeyi sağlamak için başvurulacak yollardan biri de ulusal paranın dış değerinin düşürülmesidir. Devalüasyonun amacı, ithalâtı pahalılandırıp, ihracatı ucuzlatmak ve böylece döviz girişini çıkışına göre hızlandırmaktır. Dış ödemelerinde açık veren, yani ihracatı ithalâtından az olan ülke, ulusal paranın dış değerini indirerek ihracatını artırıp ithalâtını azaltabilir. Sonuç olarak da dış denge sağlanır ve açık kapanır. Devalüasyonun yarattığı bu mekanizma şöyle açıklanabilir:
Döviz kuru 1 dolar = 180 TL iken herhangi bir(x) malının birim ihraç fiyatı 180 TL, yani 1 dolar olsun. Devalüasyon yapılıp örneğin yeni kur 1 dolar = 280 TL olduğunda ya dış alıcılar için (x) malı ucuzlamış olur ya da (x) malı ihracatçılarının eline daha fazla para geçer. Eğer uluslararası piyasada malın fiyatı fleksibl ise, yabancı ithalâtçılar devalüasyondan sonra iç fiyat yine 180 TL olan bir birim (x) malı için artık 1 dolar değil, 1 x 180/280 = 64.3 cent ödeyeceklerdir. İhracat fiyatında dolar olarak oluşan bu düşme, yabancıların x malına talebini ve dolayısıyla söz konusu ülkenin ihracatını artıracaktır.
Uluslararası piyasada malın fiyatı değişmez bir yol izliyorsa, 1 dolarlık fiyat değişmeyecek demektir. Fakat bu durumda bir birim (x) malı ihraç eden ithalâtçının eline artık 180 TL değil, 280 TL geçecektir. Bu durumsa ihracatçıları daha fazla mal ihraç etmeye teşvik edecektir. Devalüasyonun her iki halde de ihracatı artırma yönünde etkiler yaratacağı görülmektedir.
Ulusal paranın dış değerinin düşürülmesi ithalât fiyatlarını şu şekilde yükseltir: Döviz kuru 1 dolar = 180 TL iken uluslararası piyasada fiyatı 1 dolar olan bir (M) malı düşünelim. Sigorta ve navlun masraflarını dikkate almayacak olursak yeni döviz kuru 1 dolar = 280 TL olduğunda bir birim (M) malının konusu ülkenin ithalâtçısına maliyeti de 180 TL’dan 280 TL’na yükselmiş olacaktır. Bu fiyat yükselişi ithal mallarına olan talebi, yani ithalâtı daraltacaktır.
Devalüasyonun uygulamada her zaman bu sonuçlan sağlamadığı sık sık göze çarpmaktadır. Çünkü devalüasyonun dövizle ifade edilen değer olarak ihracatı artırıp ithalâtı daraltması için bazı koşulların varlığı gereklidir. Bu koşullar şöyle açıklanabilir:
Devalüasyon yapılan ülkede ihraç mallan arzı elastik değilse (yani ihraç mallan üretimi ve arzı, fiyatlar yükselse de kolaylıkla artırılamıyorsa) para ayarlamasının ihracat artırıcı etkisi doğmaz.
Ülkenin ihraç mallarına olan dış talep elastikliği uygun değilse (yani yabancılar için söz konusu ülkenin ihraç mallan fiyatlarının düşmesi fâzla bir anlam ifade etmiyorsa), ihracat miktar olarak genişlese de, ihracattan elde edilen dövizde bir artış beklenemez.
Söz konusu ülkenin ithal mallan talep elastikliği düşükse (yani ithal malları zorunlu ihtiyaç mallan ise ya da halkın yabancı mallara karşı özel bir güveni, rağbeti ve tutkusu varsa), fiyatlar yükseldiği zaman ithalat miktar olarak daralsa da ithalat için harcanan döviz azalmaz.
Alm. Abwertung, Dévaluation
Fr. Dévaluation

İng. Dévaluation

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.