1.05.2016

KURAK BÖLGE VEJETASYONU

Global Bilgiler  /  at  20:48  /  No comments

Global Bilgiler
Yılda 250 mm'den daha az yağış alan ve buharlaşmanın fazla, bitki örtüsünün az olduğu bölgelere kısaca kurak bölge denilmektedir.

• Dünyada başlıca dört büyük bitki formasyonu vardır.
Bunlar;

1. Orman,
2. Mera,
3. Çöl,
4. Tundra.

• Orman daha çok nemli ve ılıman iklim koşullarının bitki formasyonu olduğu için, diğerlerini kuraklığın meydana getirdiği formasyonlar olarak kabul etmek yanlış olmaz. Çöl ve tundra kuraklığın iki ekstrem örneği olup, bunların araziden faydalanma olanakları çok azdır. Ancak çok yetersiz olan bitki örtülerinin elverdiği ölçüde hayvancılık yapılabilir. Ancak, çöllerle ormanlar arasında çok geniş bir saha mevcuttur ki, yarı‐kurak sahalar olan bu yerler mera kullanışına en uygun bitki örtüsünün yetiştiği ortamlardır.

• Ormanın nemli iklim koşullarından uzaklaşıldıkça yarı‐kurak bölgeler başlar. Birçok yerde bu geçiş çok geniş bir alana yayıldığı gibi dar bir hudutla da sınırlanabilir. Bunun küçük bir örneğini Türkiye’de görmek mümkündür. Karadeniz ormanlık kesiminden İç Anadolu kurak bölgesine geçerken geçiş hududunun çok dar olmasına karşılık, İç Anadolu’ya batıdan yaklaşım çok daha geniş bir alanı kapsar.
Global Bilgiler

• Bu yarı‐kurak İç Anadolu bölgesinin asırlar boyunca en uygun arazi faydalanma şekli, kuru tarım ve özellikle hayvancılık olmuştur. Nitekim dünyanın bu tür kurak ve yarı‐kurak bölgeleri insanlık tarihi başından beri insanlara bu yönde hizmet etmiştir. Bu yüzden, yarı‐kurak sahaların vejetasyonu çok geniş çapta aşırı derecede otlatılmış, tahrip olmuş ve arazileri su ve rüzgar erozyonunun en tipik tahrip örneklerini verecek biçimde çıplaklaşmıştır.

• Eksterm kuraklık koşulları dışında, yarı‐kurak bölgelerin yem niteliğini veren vejetasyonu çeşitli otsu ve odunsu bitkilerden oluşmaktadır. Bunlar arasında en çok üzerinde durulan Buğdaygil türleri olmaktadır. Buğdaygiller, meraların en iyi yem ürünü veren türleridir. Kurak bölgelerde geniş sahalar kaplayan “stepler” ve “preriler” in bitki kompozisyonu çoğunlukla buğdaygillerden oluşur. Bundan dolayı, coğrafi bir terim olarak geniş mera vejetasyonu ile kaplı sahalara, İngilizce’de “Grassland” denmektedir.

• Kurak ve yarı‐kurak bölge meralarının diğer yem kaynakları arasında, odunsu türler ve çalılarda oldukça geniş bir yer tutar.
Global Bilgiler
Kurak bölge bitkilerinin bazı fiziksel ve morfolojik özellikleri:

1.Kserofit karakterlidirler.

2.Kurak bölgelerde yetişen bitkilerin genellikle gövde hacmi, kök sistemlerinden daha küçüktür.

3.Bitkiler yaprak yüzeyini küçültecek şekilde anatomi özelliği göstererek kuraklığa kendilerini uydururlar.

4.Yaprak yüzeyi bazı bitkilerde çok daralmış ve boz renkli tüylerle kaplanmıştır.

5.Nemli iklim bitkilerine göre kurak bölge bitkilerinin osmatik basınçları yüksektir. Böylece bitkiler toprak suyundan çok daha fazla yararlanabilirler.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.