12.05.2016

SUSMA HAKKI NEDİR

Global Bilgiler  /  at  00:18  /  No comments

Global Bilgiler
Susma hakkı, konuşmama hakkı veya Miranda hakları, bireyin kendi aleyhine tanıklık etmemesine olanak veren bireysel hak. Temel olarak "Hiçbir şüpheli veya sanık, konuşmaya veya kendini suç altına sokmaya zorlanamaz." ilkesinden ileri gelmektedir.
Sanığın susma hakkı; dünyada ilk olarak İngiltere'de 15 Haziran 1215 tarihinde imzalanan Magna Carta Libertatum ile verilmiştir. Böylece, kıta Avrupası hukuk düzenine yerleşmiş ve sonrasında diğer pek çok ülkeye yayılmıştır.
Susma hakkı, sanığın sorgulama sırasında sorulara yanıt vermeme hakkı olarak da  tarif edilebilir. Sorgulama suçu açıkça söyletmeye yönelik bir araç olmadığı gibi bir savunma aracı niteliği de taşır. Dolayısıyla sanığın yanıt vermeye zorlanması savunma hakkının çiğnenmesi anlamına gelir. Savcının ya da kolluk kuvvetlerinin sanığa soru sorması demek olan ifade alma sürecinde de aynı ilkeler geçerlidir. Susmanın sanığın hakkı olarak kabul edilmesi, sanığı konuşturmak için yapılan zorlama ve işkenceleri yasalara aykırı bir hareket niteliğine büründürür. Yargıcın sorgulama sırasında sanığa yanıt vermek isteyip istemediğini sorması (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Madde 135), sanığa yanıt vermeme hakkının bulunduğunu anımsatma amacına dönüktür.
Sanığın yanıt vermeye zorlanması, çağdaş ceza yargılamasında çoktan terk edilmiş olan bir uygulamadır. Çağdaş hukuk anlayışında işkence ve benzeri yöntemlerin sanığın iradesini ve ayırt gücünü ortadan kaldırdığı ve kişiliğini tanımaya engel olduğu kabul edilir. Oysa ceza yargılamasında sanığın kişiliğinin tanınması ve ortaya konması sağlıklı ve adil bir karar verilebilmesi açısından büyük önem taşır. 1951’de Brüksel’de konuyla ilgili olarak toplanan bir seminerde, “ceza yargılaması yasalarına, sanık razı olsa bile, iradesini ya da ayırt gücünü yok eden işlemlere başvurulmasını yasaklayıcı hükümler konması”, karar altına alınmıştır.
Anglosakson ceza yargılaması sistemindeki “yeminli beyan” yöntemi de, sanığı yeminli tanıklık etme ya da susma şıklarından birini tercihe zorladığından, beyanda bulunma olanağını azaltan bir uygulama sayılmaktadır. Sanığın yakınlarına bile tanık olarak beyandan çekinme hakkını tanıyan kara Avrupa’sı sisteminde sanığın yeminli beyanı yöntemi kabul edilmemiştir.


Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.