14.05.2016

TURBA NEDİR?

Global Bilgiler  /  at  11:21  /  No comments

Global BilgilerTurba, ölü bitkilerin su altında kalıp karbon miktarı artarak kömürleşmiş maddelerden (LinyitTaş kömürüAntrasit, turba) biridir. 

Turbayı diğer yoğun karbon içeren maddelerden ayıran özelliği karbon miktarıdır. C miktarı %60 ise turba, C miktarı %70 ise Linyit, C miktarı %80–90 ise Taş kömürü, C miktarı %94 ise Antrasit adını alır
Turba, ılıman nemli ortamlarda kalın yapraklı otsu bitki artıklarının yetersiz akaçlan-mış ortamlarda birikmesi ve kısmen çözünmesi sonucunda oluşan hafif, süngersi, organik yakıt. Avrupa ve Kuzey Amerika ile Asya’nın kuzey kesimlerinde geniş turba yatakları yer alır, ama bu yataklar yalnızca kömürün yetersiz olduğu yerlerde işletilir.
Kurutulmuş turba dumansı bir alevle ve özgün bir koku salarak kolayca yanar. Geriye tozsu ve hafif bir kül kalır; ama bazı turbalar bol miktarda kum ve inorganik madde de içerir ve bunlar yanmadan sonra küle geçer. Turba evlerde kullanılır, aynca briket ya da püskürtme tozu haline getirilmiş biçimlerinden buhar kazanlarının ısıtılmasında ve gaz üreteçlerinde yararlanılır. İrlanda’da her yıl milyonlarca ton turba tüketilir; SSCB, İsveç, AFC, ADC ve Danimarka’da da bol miktarlarda üretilen turba, İngiltere’nin bazı bölgelerinde yakıt olarak kullanılır.
Global Bilgiler

Turba genellikle elle kazılarak çıkartılır, ama son yıllarda mekanik kazı ve yayma teknikleri de geliştirilmeye başlamıştır. Kürek, bel gibi aletlerle bloklar halinde kazılan turba daha sonra kurutulmak üzere yayılır (turba doğal halindeyken yüzde 90-95 oranında su içerir); kuruduklannda blok-lann ağırlığı yarım ile bir kilogram arasında çeker. Geliştirilmiş olan çeşitli mekanik yöntemlerin birinde, akaçlanmış turbalıktan bir tarak makinesi ya da ekskavatörle kazılan turba bir maseratöre iletilir, ma-seratör hamur halinde malzemeyi dikdörtgen bir ağızdan dışan doğru basar; daha sonra hamur bloklar halinde kesilerek kuruması için yayılır. Maserasyon işlemi turbanın kurumasını hızlandırır ve blokların daha düzenli biçimde büzülerek, daha yoğun ve sert bir yakıt haline gelmesini sağlar. Öte yandan, özellikle kök ve ağaç gövdesi içeren turbalıklarda hidrolik kazı tekniklerinden de yararlanılır. Turbanın üzerine yüksek basınçh su sıkılır ve çamur bir tekneye doğru akıtılır. Burada hafif bir maserasyon işleminden geçirildikten sonra yaklaşık 20 cm kalınlığındaki bir katman halinde bir akaçlama zemini üzerine pompalanır; burada kısmen kuruyan turba, daha sonra kesilerek tümüyle kurutulur.

Global BilgilerTurba birikimi kömür oluşumunun ilk aşamasıdır. Dev tropik tohumlu eğreltiotla-n ile dev çiçeksiz ağaçlann yetişmesinde etkili olan Karbonifer Dönemin (y. 345-280 milyon yıl önce) nemli iklim koşulları geniş bataklık arazilerin oluşmasına yol açmıştır (bu alanlar günümüzdeki kömür yataklannı kapsar). Bitkiler ölüp bataklık sularının içine gömüldükçe oksijensiz kalmış ve içerdikleri bakteriler ölmüş, bunun sonucunda da kısmen aynşmış, ama tümüyle çürüme-miştir. Bitkiler zamanla turbaya dönüşmüş, ayrışmanın derecesine bağlı olarak da bunların bir bölümü kahverengi ve süngersi, bir bölümü ise siyah ve pekişik bir yapı kazanmıştır. Deniz basmaları ve geri çekilmeleri sürecinde bu çökellerin üzerine yeni tortullar çökelmiş, bunların basıncı altında turba kuruyup sertleşerek düşük tenörlü bir kömür türü olan linyit haline gelmiştir. Basınç arttıkça ve zaman içinde linyit taşkömürü-ne, daha büyük basınçlar altında da antrasite dönüşmüştür.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.