31.08.2016

YUKARI HAVZALARDA ALINACAK EROZYON TEDBİRLERİ

Global Bilgiler  /  at  13:18  /  No comments

Global Bilgiler


Yukarı Havza; taşkın sorunu nedeniyle etüt konusu edilen bir akarsu doğal yatağından geçen akımların toplandığı ve mansap kısmına iletildiği yağış toplama alanıdır. 

Yukarı Havza önlemlerinin amacı bozulan doğal dengenin eski durumuna getirilmesine yöneliktir. Fakat bu çabalar harcanan emek ve maddi külfetine karşılık beklendiği ölçüde olumlu sonuçlanmaz. Ancak mevcut durumun bir ölçüde daha kötüye gidiş hızı engellenerek yeni bir doğal denge oluşturulur.

Yukarı Havza tedbirlerini, amaçlarına ve yapılış tekniğine göre sınıflandırmak gerekir.

A)Kültürel Önlemler
1-Çayırlama-Otlatma Yöntemleri
2-Ağaçlandırma-Çalılandırma
3-Toprak İşleme

B)İnşaat Önlemleri
1-Gradoniler (Ters Eğimli Teraslar): Hendeksiz, Hendekli, Akıtmasız, Akıtmalı
2-Teraslamalar: Kuru Duvarlı, Harçlı Kargir, Ay Görüntülü, Sürekli
3-Islah Sekileri: Ahşap, Kuru Duvarlı, Harçlı Kargir, Karma, Beton Ağırlıklı
4-Taban Kuşakları
5-Britler
6-Tersip Bentleri
7-Sel Kapanları
8-Taşkın Maksatlı Barajlar

1-Gradoniler (Ters Eğimli Teraslar):
Yüzeyden akışa geçen suları eğime dik ya da tesviye eğrilerine paralel olarak düzenleyen toprak yapılardır. Hendeksiz ve hendekli tipleri ile bunların yan vadideki derelere akıtmasız ve akıtmalı şekilleri vardır. Kazıdan çıkan toprağa sıralı ağaç dikilebilir.
Global Bilgiler

2-Teraslamalar:
Arazinin tarımsal çalışmalardaki kullanılış durumuna bağlı olarak teşkil edilirler. Meyvelik ve zeytin gibi tek ağaçlar için düşünülüyor ise ay şeklinde, sebze, tütün, muz gibi sıralı bitkiler için ise sürekli tipler oluşturulur. Bunlar da toprağın kendi kendini tutma kabiliyetine göre kuru duvarlı veya harçlı kargir şeklinde yapılır.
Global Bilgiler

3-Islah Sekileri:
Erozyon sonucu taşınabilecek malzemenin doğal akarsu yatağı içinde tutunmasını, kıyı oyulması ya da yamaç kütlelerinin hareketini önleyecek taban destekleri oluşturan yapılardır. Yapıda kullanılan malzeme cinsleri değişik olabilir.

Bir akarsu yatağında ıslah sekileri vasıtasıyla düzenleme yapıldığında en önemli husus anahtar yapı olarak kabul edilen en mansaptaki sekinin önünde yapı küçükse sağlam zemine oturan bir kontur seki ya da enerji kırıcı havuz yapılmasıdır. Aksi takdirde oyulmalar tüm sekilerin kısa sürede yıkılmasına sebep olur.
Global Bilgiler

4-Taban Kuşakları:
Oldukça geniş, kıyı şevlerinde oyulmalar durmuş, yatak içinde malzeme hareketinin sürdüğü hallerde dengeleme eğimini oluşturmak suretiyle hareket eden malzemenin depolanmasını sağlamak için yapılırlar. Taban kuşağının hemen hemen tamamısavak olarak çalıştırılır.
Global Bilgiler

5-Britler:
Taban kuşaklarına benzer yapılardır. Ancak malzeme depolama yerine yalnızca eğimin kırılması ve düzenlenmesi amacıyla yapılır.
Global Bilgiler

6-Tersip Bentleri:
Rüsubat depolama yapılarıdır. Yatakta depolanmış uygun malzemenin kullanılmasıyla yapılabilirler. Burada önemli olan yapının üzerinden su aşmaması için yapılan dolu savağın iyi yerleştirilmesidir.
Bu yapılar harçlı kargir olarak da yapılabilir. Bu takdirde ıslah sekilerine benzer şekilde tertiplenir.
Global Bilgiler

7-Sel Kapanları:
Yatak kapasitesinin yetersiz olduğu meskun mahallerin memba kısımlarında yapılan, taşkın sırasında suyu depolayıp taşkının piki geçtiğinde kontrollü olarak belirli bir debide suyu yatağa gönderen geçici su depolama yapılarıdır. Aynen baraj ve göletler gibi inşa edilirler. Ancak işletme sırasında rezervuarları boş bulundurulur.
Global Bilgiler

8-Taşkın Maksatlı Barajlar :
Yalnız taşkın amacıyla yada çok maksatlı barajlarda taşkın hacminin boş bırakılarak, taşkın piki geçinceye kadar suların depolanıp daha sonra yatağa emniyetli bir şekilde gönderilmesi için yapılırlar. İşletme sırasında bu hacim devamlı boş bulundurulur.
Global Bilgiler

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.