2.09.2016

Türkiye’de Ağaçlandırmaların Tarihsel Gelişimi

Global Bilgiler  /  at  00:26  /  No comments

Global Bilgiler
Kitle halinde ağaç dikimlerine ve kumulların tarım alanlarını istila etmemesi için, kumul hareketlerinin durdurulmasına yönelik, muhtemel ilk kumul ağaçlandırmaları, fıstıkçamı (Pinus pinea) ile Antalya-Kumköy-Kundu-Kadriye-Belek-Serik (Köprüçay) sahil şeridinde, Romalılar tarafından uygulanmıştır (John Luis Nowland; Antalya Aksu Havzası Arazi ve Toprak Erozyonu Araştırmaları; Elektrik İşleri Etüd Genel Müdürlüğü, 1960’lı yıllar)[Bu bilgilerin, John Luis Nowland’ın araştırmasında yer aldığı, o yıllarda aynı kurumda görev yapan Prof. Dr. Alpaslan Akça’dan belirtilmiştir.  John Luis Nowland’ın araştırması, DSİ-Elektrik Etüd Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer arşivlerde aranmış, ancak henüz çalışmaya ulaşılamamıştır. Yayının veya yayının dayandığı kaynağın bulunarak, bilginin kanıtlanması durumunda, fıstıkçamlarının yaklaşık 500m-1500m genişlikteki bir kıyı kuşağında, günümüze kadar doğal yolla (tohumla) generasyonlarını sürdürdüğü doğrulanabilecektir. Halen zarar görmeyen yerlerde yeni gençliklerle 129 yaşına kadar fıstıkçamı bireyleri yer almaktadır. [Yaş tespitleri Orman Yüksek Mühendisi (Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı) Osman Karbay tarafından 1999 yılında yapılmıştır.]. Ancak, son yıllarda turizme ayrılan Antalya-Manavgat kıyı sınırları içinde halen bu fıstıkçamı kuşağı, otel ve benzeri tesisler için, yer yer tahrip edilmiştir. İlgili yayına ulaşılması durumunda Dünya’daki ilk kitlesel ağaçlandırmaların ve ilk kumul ağaçlandırmalarının, fıstıkçamı ile Anadolu’da (Antalya-Serik (Köprüçay) arası kıyı kumulları) yapıldığı kanıtlanmış olacaktır.

Ağaçlandırma çalışmalarının tarihsel gelişimi içinde, Anadolu’da köylülerin sürdürdüğü kavak ve söğüt ağaçlandırmaları da önemli bir yer tutar. Esasen kavak insanların tarım yapmaya başladığı zamanlardan bu yana tanınmakta ve yetiştirilmekte olan bir taksondur (Semizoğlu 1979).

Global BilgilerTürkiye’de gerçek ormancılık anlayışı ve buna koşut olarak teknik ormancılık uygulama çabaları Cumhuriyetin kurulması ile başlamıştır. Bu bağlamda Türkiye’de çağdaş ormancılığın kurulmasına öncülük eden Büyük Önder Atatürk’tür. Atatürk’ün Cumhuriyet eserleri içinde Türkiye ormancılığı da önemli bir yer tutar. Giriş bölümünde belirtildiği gibi, Atatürk’ün 1922 ve 1937 meclis konuşmalarında ormanların korunması, çağdaş yöntemlerle işletilmesi, ağaçlandırmalarla genişletilmesi, ülke odun gereksiniminin karşılanması ve ekonomiye katkısı konuları yer almıştır (Saatçioğlu 1974). Ankara Gazi Çiftliği’nin kurulması, Ankara çevresi ve Gazi Çiftliği’nde yapılan ağaçlandırmalar, cumhuriyetin kurulmasından sonra Atatürk’ün direktif ve önderliğinde başlamıştır.


Türkiye’de oransal olarak daha kapsamlı ağaçlandırma çalışmaları, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, özellikle 1950’li yıllarda başlamıştır. 1955 yılında Ankara’da yapılan “Ağaçlandırma ve Kavakçılık Kongresi” sonuç raporu, ağaçlandırma örgütünün teşkilatlanmasına ve ağaçlandırmaların ivme kazanmasına katkı yapmıştır.

1966 yılında Orman Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “Orman Mühendisliği 1. Teknik Kongresi”nde ise, Türkiye ağaçlandırmaları ve endüstriyel plantasyonlar konusunda alınan kararlar ve bunların adım adım uygulamaya sokulması, ülkemiz ağaçlandırmalarının gelişmesi ve ağaçlandırma örgütünün yapılanmasında bir dönüm noktası olmuştur. Bunu izleyen ve 1968 yılında İ.Ü. Orman Fakültesinde yapılan geniş katılımlı “Ağaçlandırma, Planlama – Etüt ve Proje Semineri”nde; tohum, fidanlık, ağaç ıslahı, ağaçlandırma alanlarının hazırlığı, dikim aralıkları, zamanı, metotları, planlanması, etüt ve projelendirilmesi gibi teknik konular ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Bu toplantıların önemli bir özelliği, toplantıya İ.Ü. Orman Fakültesi’nden, Ormancılık Araştırma Kurumlarından ve uygulamadan hemen tüm birikimli akademisyenler ile araştırma ve uygulamacıların katılmalarıdır. Ayrıca, 1956 yılında 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun yürürlüğe girmesi, Türkiye’nin 1960 yılından sonra planlı kalkınma dönemine geçişi ve ağaçlandırmaların 1963 yılından itibaren, bir yatırım konusu olarak kalkınma planları ve bütçede yer alması da, ağaçlandırmaların hızlanmasına katkı yapmıştır. Ülkemizde ağaçlandırmaların tarihsel gelişimi Osmanlı İmparatorluğu dönemini de kapsayacak şekilde aşağıda özetlenmiştir.
"Bilgiler Ağaçlandırma Tekniği Kitabından Alınmıştır."

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.