25.10.2016

İŞÇİ GÜCÜ İLE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA ARAZİ HAZIRLIĞI EVRELERİ

Global Bilgiler  /  at  14:31  /  No comments

İŞÇİ GÜCÜ İLE DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ

Makine ile diri örtü temizliği yapılamayan %60’ dan fazla eğimli sahalar ile mikro topoğrafyanın makineli çalışmaya uygun olmadığı kırık yapılı ve karstik yapıdaki sahalarda diri örtü, sahanın erozyon durumu ve ekonomik şartlar göz önünde tutularak tam alanda veya şeritler halinde işçi tarafından dipten itibaren en cok 10 cm yükseklikten kesilmesi şeklinde yapılır. Kesilen materyal dikilecek turun düşey aralıklarının katları olacak şekilde şeritler halinde yığınlanır. Ancak toprağın organik maddece zenginleşmesi, şiddetli yağmurların toprak yuzeyine darbe etkisinin kırılması, toprak rutubetinin korunması gibi yararları gözetilerek kesilen ince dallar teras aralarına malçlama gayesi ile serilmelidir. Diri ortu temizliğinde kazmalı balta, tahra, gurebi, motorlu tırpan, motorlu testere vb. gibi aletler kullanılır.

İŞÇİ GÜCÜ İLE TOPRAK İŞLEME

Global Bilgiler
Makineli toprak işleme imkanı olmayan genellikle eğimi %40’dan fazla olan sahalarda insan gucu ile toprak işleme yapılır. İşci gucu ile yapılan toprak işlemeleri teraslar ya da ocaklar şeklinde yapılmaktadır. Teraslar su acığı olan yerlerde yuzeysel akışı asgariye indirerek suyu tutup toprağa sızdırmak, yağışlı yerlerde ise fazla suyu zararsız bir şekilde akıtmak ve her iki durumda da yuzeysel akışın neden olduğu toprak taşınmasını önlemek icin tesis edilir. Yağışlı bolgelerde meyilleri keserek veya bu meyilleri yer yer ortadan kaldırarak, yağışlarla oluşan yuzeysel su akışını zararsız hale getiren teras “saptırıcı teras” veya “eğimli teras”, kurak ve yarı kurak bolgelere de yuzeysel akışı engelleme ve toprak koruma fonksiyonları yanında suyu tutarak depo etme ve suyun toprağa infiltre olmasını sağlayan teraslara “yatay teras” veya “emici teras” adı verilmektedir.

Terasların Araziye Aplikasyonu
Terasların araziye aplikesine yamacın en ustunden en altına kadar gorulebilecek şekilde duşey aralık kazıkları cakılarak başlanır. Duşey aralık kazıklarının cakılmasından sonra, yamacın en ustunden itibaren esas teras hattı işaretlenir. Teras hattının araziye aplikesi icin “A” şekilli duzecli tesviye pergelinden ve latadan (Şekil:3) yararlanılır. Bunun icin yamacın en ustundeki aralık kazığına pergelin bir ayağı konulur, diğer ayak teras hattının gideceği yone doğru tutularak duzec sıfırlanıncaya kadar gezdirilir. Duzec sıfırlanınca ayağın olduğu yer işaretlenir. İşaretlemeye hattın sonuna kadar aynı şekilde devam edilir. Duzecin ayakucları sivri olmamalıdır. Eğimli terasların aplikasyonu, hassas eğimolcer aletlerle yapılmalıdır. Kesik teraslar baklava dilimi deseninde yamacta boşluk oluşturmayacak şekilde ve şaşırtmalı olarak aplike edilmelidir.

Devamlı Teras
Global Bilgiler
İşci gucu ile toprak işlemesine(teras yapımına) onceden işaretlenmiş hatlar boyunca yamacın en ust noktasından başlanır. Yamac kenarından tesviye eğrisine paralel olarak 40–60 cm genişlikte 20–25 cm derinlikte bir hat boyunca toprağa kırıntı bunye kazandıracak şekilde yerinde toprak işlemesi (yan kazı) yapılır. Daha sonra işlenmiş guzergahın başlangıc veya bitiş noktasını yeniden başlangıc noktası olarak secip bu hattın alt sınırında durarak bu defa yuzunu yamaca doğru donup yan kazı yapılmış guzergahın ust sınırının yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek yan kazı yapılmış guzergahın uzerine çekilir İşlemin sonunda; 35-40 cm derinlik, 60-80 cm genişlik sağlayacak şekilde ve ice doğru %10-30 eğimde teras formu oluşturulur. Ayrıca; teras şevine 1:1 oranında eğim verilerek, bu suretle şevin yıkılıp terasın dolmasına engel olunacaktır.

Şiddetli yağışlarda teraslarda toplanan suyun akışa gecerek terasların bozulmasına neden olmaması icin 4–5 m aralıklarla 15–20 cm genişlikte işlenmemiş alanlar(kompartıman) bırakılır. İşlenmemiş alanların seçiminde kok, kutuk, taş vb. gibi sabit engeller tercih edilir.

Kesik Teras
Global Bilgiler
Su acığının bulunmadığı ve erozyon tedbirleri gerektirmeyen, topoğrafyanın devamlı teras yapmaya musait olmadığı, yağışı bol, az meyilli sahalarda, işin ekonomisi de duşunulerek devamlı teras yerine kesik teras uygulanır. Bu işleme şeklinde toprak, teras ekseni uzerinde atlamalı olarak işlenir. Genellikle 80–100 cm arasında değişen uzunlukta teras yapılır, işlenmeden bırakılan kısmın uzunluğu ise fidan aralıklarına gore değişir.

Toprağı işleme şekli devamlı terasta olduğu gibidir. Bir altta yapılacak terasın ustte işlenmeden bırakılan boşluğun hizasına gelecek şekilde olmasına dikkat edilecektir. Kesik teras uygulaması ile devamlı teras alanının % 30-50’si oranında alan işlenmiş olmakta ve bu suretle % 50–70 oranında tasarruf sağlanmaktadır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.