31.10.2016

ORMAN FİDANI DİKİM METODLARI VE DİKİM TEKNİĞİ

Global Bilgiler  /  at  02:19  /  No comments

Global Bilgiler
Dikim yöntemleri, tohum ekimine nazaran daha emniyetli, başarılı ve zaman kazandırıcıdır. 
Dikimlerde dikkat edilecek esaslar aşağıda belirtilmiştir.
 • Rutubet en az 40 - 50 cm. derinliğe kadar işlemiş ve toprak tavında olmalıdır.
 • Rüzgârlı ve donlu günlerde dikim yapılmamalı, bulutlu ve rüzgârsız günler seçilmelidir.
 • Fidanlıklarda selekte edilerek kök tuvaleti yapılan ambalajlanarak sahalara gönderilen fidanlar, ayrıca ağaçlama işinde çalışan işçiler tarafından selekteye tabi tutulmamalıdır.
 • Sahada selekte edilmek üzere gerekli tedbirler (rüzgârsız, kuytu, gölgelik yerler) alınsa bile, fidan köklerinin 30 saniye açıkta güneşe ve esintiye maruz kalmasıyla, fidanın tutma şansının yarıya düşeceği unutulmamalıdır.
 • Fidan dikim kutusundan çıktığı andan itibaren güneş ve rüzgâra karşı korunmalı, kutu ve sandık fidan köklerinin zedelenmeden alınabileceği ebatta olmalıdır.
 • Dikim yapan işçinin gövdesi fidanın, rüzgâra ve güneşe karşı koruyucu duruşta olmalıdır.
 • Çukur içerisindeki taş, kök artığı vb. maddeler temizlenmelidir. Çukurun derinliği kök boyundan az olmamalıdır.
 • Fidan, açılan çukur içerisinde yerleştirilirken köklerin kıvrılmamasına, yeterinden fazla derine indirilen kök sisteminin fidan hafifçe yukarı çekilmek suretiyle köklerin serbest durumdaki haliyle çukura yerleştirilmiş olmasına özen gösterilmelidir.
 • Köklerin sıkıştırılması sırasında toprak fazla tepiklenerek sıkıştırılmamalı, bu sıkıştırmanın çok kuvvetli yapıldığı özellikle ağır topraklarda fidan çevresinde farklı yoğunlukta kerpiç gibi bir ortam oluştuğu ve bunun neticesinde sıkışmamış toprakla arasında çatlakların oluşarak kapiler suyun işlemesini engellediği ve kurumalara neden olduğu unutulmamalıdır.
 • Fidanlar, kök boğazı derinliğinde dikilmeli, ibreler toprağa gömülmemelidir.
 • Dikilen fidanların çiğnenmesini ve terasların bozulmasını önlemek için dikim, sırtlardan aşağı doğru yapılmalıdır.
 • Toprak işlemesinin işçi gücüyle teraslar halinde yapıldığı sahalarda fidanlar, arazi meyilinin terası kestiği üst orta noktaya dikilmelidir.
 • Fidanlar sökümden hemen sonra dikilmeyecekse gömüye alınırlar. Gömü, esas itibariyle yapraklı türler için uygundur. İbreli türler kısa bir zaman gömüde kalabilirse de tavsiye edilmez.
 • İbreli türlerin gömüye alınması gereken hallerde, fidanlar toprakta saklanmamalı, ya sahaya yakın, kuytu, kalın kar tabakasının olduğu birikintilerde kar gömüsüne alınmalı, ya da soğuk hava depolarında saklanmalıdır. Fidanlar, kar gömüsünde 2 - 3 hafta, soğuk hava depolarında 5 - 6 haftalık bir süre için tekniğine uygun olarak saklanabilir.
 • Arazi hazırlığı yapılan sahada en geç müteakip dikim mevsiminde dikim yapılması sağlanacak ve dikimin gecikmesi halinde yeniden toprak işlemesi yapılması zorunluluğundan dolayı gereksiz masraflara sebebiyet verilmeyecektir.
Dikim metodunun tespiti ağaçlandırmanın başarısını büyük ölçüde etkiler. 
Dikim metotları, kullanılan fidan materyalinin nitelikleri bakımından iki ana dikim metoduna ayrılır.

Bunlar;
 1. Topraksız (çıplak köklü) Fidan Dikim Metotları.
 2. Topraklı (veya tüplü) Fidan Dikim Metotları.
Bu dikim metotlarından “Topraksız (çıplak köklü) Fidan Dikim Metodu” ucuzdur. Topraklı dikim metodu pahalıdır, fakat başarı şansı daha fazladır.

Bu bölümde memleketimizde uygulanan ibreli ve yapraklı türlerinin dikim tekniği anlatılmıştır.

Plantuvar Dikimi

1/0, 2/0 gibi küçük yaşlı ibreli fidanların dikiminde kullanılır. Plantuvar, işlenmiş toprak üzerinde dik olarak toprağa saplanır ve bir miktar kendimize doğru çekilerek topraktan çıkarılır, böylelikle fidan yarığı açılmış olur. Plantuvarı kullanana eşlik eden dikici fidanı açılan yarığın kendi tarafındaki duvarına tutar, elindeki çubukla yarık içerisindeki kıvrılmış köklerin serbest kalmasını sağlar ve plantuvarla üstteki zengin topraktan alarak fidan köklerine doğru atar, bu sırada plantuvar fidanın 5 - 6 cm. önüne tekrar toprağa saplanır ve kendisine doğru eğerek ileri-geri hareket ettirilir ve bu suretle fidan köklerinin iyice sıkıştırılması sağlanır. Plantuvarı kullanan işçi son olarak fidanın 10 cm. gerisinden tepikliyerek dikimi tamamlamış olur. Bu dikim şeklinde, açılan yarığın fidan kökü uzunluğuna uygun derinlikte olmasına dikkat edilir.

Erozyon kontrolü sahalarında plantuvar dikimine elverişli iklim ve toprak şartlarına sahip araziler az olduğundan, çok elverişli ortam bulunmadıkça plantuvar dikimi düşünülmemelidir.

Çapa İle Çukurda Kenar Dikimi
Bu metot, küçük yaşlı fidanların dikiminde kullanılır. Dikim çapası veya kazma, işlenmiş toprak üzerinde dik olarak bir kaç kez toprağa saplanır ve çekilir. Bu suretle, ortalama 30 - 35 cm. derinlik ve genişlikte yan duvarı dik bir çukur meydana gelir. Fidan çukurun ortasına gelecek şekilde yan duvara hafifçe bastırılır. Fidan kökleri açılır ve bir miktar nemli toprakla fidanın kök boğazından yan duvara tespit edilir.

Çukur kazılırken, üst toprak bir tarafa ayrılarak, daha sonra tekrar çukura atılarak fidan kökleri beslenir ve çukur doldurulur. Çukura toprak atılırken fidan köklerinin kıvrılmamasına dikkat edilmelidir. Çukur tamamen dolduktan sonra ayakla fidanın çevresi bastırılarak toprağın oturması ve köklerin sıkışması sağlanır. Tekrar toprakla beslenir ve en son fidan çevresi düzeltilerek dikim tamamlanmış olur.

Sıkıştırmadaki tepikleme işleminin, fidan köklerine zarar vermeyecek şiddette yapılmasına dikkat edilir. Sıkıştırmanın çok kuvvetli yapılması özellikle ağır topraklarda çatlakların oluşmasına bu da topraktaki rutubetin kaybolmasına ve neticede fidanın kurumasına neden olur. Bunun aksine, sıkıştırmanın gevşek olması da; toprakta hava kalmasına dolayısıyla toprakla temas etmeyen kılcal köklerin su ve besin maddelerinden yararlanamamasına, boşluklarda biriken suyun dolması ile köklerin zedelenmesine sebebiyet verir.

Adi Çukur Dikimi
İbreli türlerde 3 - 5 ve daha yaşlı, yapraklı türlerde 2 - 3 ve daha yaşlı tüplü ve topraklı fidanların dikiminde kullanılır. Açılacak çukurun büyüklüğü fidanların boylarına, kök sistemlerine ve yetiştirilme tarzlarına göre değişir. Boylu, yapraklı ağaç fidanlarında ve bilhassa Kavak melezlerinde çukur büyüklükleri 80 x 80 cm., 100 x 100 cm.’yi bulur. Bu dikim şeklinde önce dikim yerinde mevcut diri ve ölü örtü sıyrılarak kaldırılır. Bel kürek ile toprak gevşetilir. Çukurdan çıkan üst ve alt toprak ayrı ayrı yığınlanır. İstenilen derinlik ve genişlikte çukur açıldıktan sonra çukurun taban kısmı birkaç bel kürek vuruşu ile gevşetilir.

Fidan, çukurun ortasına dikim derinliğinde yerleştirilir. Humusla karışık üst toprak fidan köklerine doğru serpilir ve kökler toprakla iyice beslenerek fidanın dik durması sağlanır. Çukurdan çıkan toprakla çukur iyice doldurulur. El veya ayakla bastırılarak sıkıştırılır. Toprak düzeltilir ve suyun tutulması için fidan çevresine sığ bir çanak şekli verilerek dikim tamamlanmış olur.

Dikimin süratli ve ekonomik olmasını sağlamak amacıyla özellikle çok boylu fidanların dikiminde çukur açma burguları kullanılabilir. Boylu kavak fidanlarının ve diğer boylu yapraklı fidan türlerinin dikiminde motor kuvveti ile hidrolojik tertibatla çalışan çukur açma burgularından faydalanmak gerekir.

Devamlı Islak Alanlarda Dikim
Yağışın fazla olduğu ağaçlandırma sahalarında yılın önemli aylarında devamlı ıslak olan arazilerde yapılacak dikim tekniği olduça farklıdır. Böyle arazilerde;

· Toprak tahlili,
· Drenaj sistemi,
· Taban suyuna ve tuza dayanıklı türler (karaağaç, okaliptus, söğüt, kavak, Tamerix vs.)
· Çok su kullanan türler
· Tepe ve set dikimleri, düşünülmeli ve planlanmalıdır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.