25.10.2016

TOHUM EKİMİ YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA

Global Bilgiler  /  at  14:45  /  No comments

Ağaçlandırmalarda dikim esas olmakla birlikte, dikim yoluyla ağaçlandırmaya uygun olmayan alanlarda ekim yoluyla ağaçlandırma yapılabilmektedir. 

Ekim yoluyla yapılacak ağaçlandırmada;

-Toprak; mutlak derinliğin sığ ve orta, fizyolojik derinliğin yeterli olduğu alanlar ile karstik arazilerde uygulanabilir olması,

-Maliyetinin düşük olması ve işçilik gereksiniminin azlığı,

-Fidanların doğal kok gelişimlerini daha iyi sağlayabilmeleri vb. nedenlerden dolayı tercih edilmektedir. Ancak, ekim yoluyla ağaçlandırmaların uygulama şartlarını çok iyi bilmek, müsait sahalarda uygulama yapmak, uygun olmayan yer ve durumlarda ısrarlı olmamak gerekir.

EKİMLE AĞAÇLANDIRMA YAPILMAYACAK SAHALAR

- Yüksek sıcaklığın, kurutucu rüzgârların hakim olduğu yer ve bakılar,
- Fazla meyilli çıplak ve sığ yamaçlar,
- Fizyolojik derinliğin yetersiz, yatay tabakalı, ana kayanın çatlaksız olduğu alanlar,
- Yabanlaşmış, ıslak ve sıkı istiflenmiş topraklar,
- Diri örtünün yoğun olduğu sahalar, uygun değildir.

EKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA PRENSİPLERİ

-Uygulanan yönteme gore değişmekle birlikte tohum sarfiyatı fazla olduğundan uygun orijinde, temini kolay ve ucuz, genetik özellikleri tatminkar yeterli tohumun bulunması,

-Tohum temini, ekim alanlarına nakli, ekime hazır hale getirilmesi, uygun şartlarda muhafazası, sahaya gereken miktar ve yoğunlukta dağılımının sağlanması,

-Gençliklerinde hızlı derin kok yapan türlerin tercih edilmesi,

-Yetişme muhiti özellikleri ile türlere uygun ekim yöntemlerinin tespiti, uygun bir çimlenme yatağının hazırlanması, ekim zamanı ve derinliğinin tespiti,

-Zararlılara karşı önlemlerin alınması, başarı için gereklidir.

EKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA YÖNTEMLERİ

Tam alanda tohum serpme yöntemi

Ekim bütün alanı kapsar. Tam alanda toprak işlemesi yapılabileceği gibi gevşek ve karstik yapılarda saha hazırlığına gerek olmadan veya kısmi bir çalışma ile sahalar ekime hazır hale getirilir. Karpelli sedir ve ardıç tohumu ekimleri için uygun bir yöntemdir.

Kısmi Ekim Yöntemi

a) Şerit Ekimi: Tesis amacına uygun olarak, toprak, uygun aralıklarla, eş yükselti eğrilerine paralel, işçi veya makine ile işlenir. Şeridin tamamında veya acılan çukurlarda tohum ekimi yapılır.

b) Ocak Ekimi: Tesis amacına uygun aralık-mesafelerde tespit edilen uygun yerlere, uygun ebat ve derinlikte toprak işlenerek ekim yapılır. Büyük tohumlu türler için uygun bir yöntemdir.

Birinci yılın sonunda başarı ile ilgili karar verilmemelidir. O yılın ekstrem şartlarındaki olumsuzlukların yanıltıcı olabileceği dikkate alınmalıdır. Başarısız olunan yerlerde başarısızlığın nedeni tespit edilerek gerekli önlemler alınmadan, yeniden tesise konu edilmemelidir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.