19.11.2016

Dünyada Ağaçlandırma Çalışmalarının Tarihçesi

Global Bilgiler  /  at  13:05  /  No comments

Global Bilgiler

Yabancı ülkelerde ağaçlandırmanın tarihsel gelişimi

Dünyadaki ilk kitlesel ağaçlandırmanın 1343 yılında meşe dikimleriyle Almanya-Westfallen’de yapıldığı. Ayrıca, 1368 yılında da Almanya’nın Nürnberg yakınındaki Reichswald’da çam kozalağı ekimi uygulandığı belirtilmektedir (Loycke 1963). Daha sonra bu çalışmalar İsviçre, Fransa ve Avusturya’da da yaygınlaşmış, bu ülkeler Almanya ile birlikte, Dünya’da kitlesel ağaçlandırmaların öncüleri olmuşlardır. Britanya’da ise ilk kapsamlı ağaçlandırma önerisi 1664 yılında John Evelyn tarafından yapılmıştır. Ancak, bu öneriden 80 yıl önce, Kraliçe Birinci Elizabeth ordunun odun kaynaklarının giderek azalması nedeniyle, Cranbourne Chase’de bir miktar meşe ağaçlandırması yapılmasına öncülük etmiştir (Savill ve Ark. 1997). Ağaçlandırma çalışmaları Amerika Birleşik Devletlerinde ise 150-200 yıl kadar önce başlamıştır (Ürgenç 1998).

Yukarıdaki açıklamalar daha çok kitlesel ağaçlandırma örneklerini esas almıştır. Eski medeniyetler içinde Mısırlılar, Finikeliler, Türkler, Persler, Yunanlılar, Çinliler ve Romalılar ağaçlara hayranlık duymuş ve bazı durumlarda onları kutsallaştırmışlardır (Grey ve Deneke 1986). İnsanların binlerce yıl öncesinden gıda gereksinimi ve odun dışı diğer işlevleri için (örneğin korunma, süs bitkisi, tören veya dini amaçlar), ağaç diktikleri bilinmektedir. Zeytin ağacı milattan 4000 yıl önce, muhtemelen ilk seçilen ve dikilen odunsu türdür (Evans 2009). Tevrat’ta (Old Testiment), milattan önce 2000 yılında Beersheba Antlaşması nedeniyle İbrahim Peygamberin bir ılgın ağacı (Tamarix aphylla) diktiği belirtilmektedir (Evans 2009). Kuran’da “zeytin ve incire and olsun” ifadesi ile bu türlerin önemine ve yetiştirilmesine vurgu yapılmaktadır. Ağaç nakillerinin (ağaç transplantasyonu) milattan önce 1500 yıllarında, Mısır’da yaygın olduğu açıklanmaktadır (Grey ve Deneke 1986; Winters’e atfen). Asya’da da dikimler eski çağlara gitmektedir. Çinliler gıda için, süs bitkisi olarak, dini ve törensel amaçlarla milattan 2000 yıl önce meyve ağaçları ve çam yetiştirmişlerdir (Evans 2009; Valder’e atfen). Bu ağaçlandırmaların bir kısmı da kitlesel niteliktedir. Belirtilen örneklere göre ağaçlandırmaların Orta Doğu, Asya ve aşağıda açıklandığı üzere Anadolu’da, Avrupa da yapılan ağaçlandırmalardan daha eski yıllara gittiğini belirtebiliriz.

Dünya’da 2005 yılına kadar 271 milyon hektar ağaçlandırma yapılmıştır. Bu dünya ormanlarının yaklaşık %7’si kadardır. Bunun 205 milyon hektarı (%76) üretim, 66 milyon hektarı (%24) koruma amaçlı ağaçlandırmalardır (Carle ve Ark. 2009). Dikimle kurulan ormanlardan 2005 yıl için hesaplanan üretim 1.4 milyar m³’tür. Üç ayrı senaryoya göre, 2030 yılında dikimle kurulan ormanlardan sağlanacak üretim miktarı 1.6, 1.7 veya 2.1 milyar m³ olacaktır. 2005 yılında üretilen 1.4 milyar m³ odun hammaddesinin %85’i (yaklaşık 1.2 milyar m³) endüstriyel amaçlıdır. Başka bir senaryoya göre dikimle kurulan ormanlardan endüstriyel amaçlı odun üretimi 2030 yılında 1,9 milyar m³’e ulaşacaktır (Carle ve Holmgren 2009). 2005 yılında üretilen 1.2 milyar m³ endüstriyel odun, Dünya’da üretilen endüstriyel odunun 2/3’üne karşılıktır. Bu miktar Dünya ormanlarının sadece %7’si düzeyindeki bir alanda üretilmektedir. 3.9 milyar ha alan kapsayan tüm Dünya ormanlarının odun üretimi yaklaşık 3.9 milyar m³’tür. Bu alanın %7’sine karşılık olan (271 milyon ha) ağaçlandırma alanlarından elde edilen odun hammaddesi ise 1.4 milyar m³ olup, %7’lik alandan küresel odun üretiminin %35’i elde edilmektedir. (Boydak 2014)

Kaynak: Prof. Dr. Melih Boydak'ın Ağaçlandırma Kitabı

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.