19.11.2016

SU HAVZASI NEDİR?

Global Bilgiler  /  at  13:46  /  No comments

Global Bilgiler
Su havzası, yağış ve kaynak suları bir mecrada toplanarak denize, göle ya da baraj gölüne akan ve bir su ayırım hattı ile çevrili olan su toplama alanıdır. 

Bazı nehir havzaları, özellikle denize çıkışı olmayan iç bölgelerde, göllerde ve /veya iç deltalarda sona erer. Bu havzalar, kapalı havza olarak adlandırılır.

Kapalı Havzaya, çökme sonucu meydana gelen çukurluk (Burdur tektonik havzası), Çevresine göre çukur bir alan (Van gölü havzası ve Konya Kapalı Havzası) gibi örnekler verilebilir.

Havzalar birbirinden su ayırım çizgisiyle ayrılır. Su ayırım çizgisinin topoğrafik ayırım çizgisiyle çakıştığı, yani çıkış noktasından başlayarak arazideki en yüksek noktalardan geçtiği kabul edilir. Bu tanım yüzeysel akış açısından doğrudur fakat komşu bir havzaya ayrılan su yer altından sızmalar ile tekrar tanımlanan havzaya girebilir. Bu genellikle karstik bölgelerde basınçlı akiferlerde görülür. Bu durumda ve bu tanımda gerçek havza sınırı belirsizdir.

Her havzada suyun toplandığı üst kısımlara yukarı havza, ana havzaya bağlı daha küçük havzalara alt havza denir. Yukarı havzadan gelen suyun kullanıldığı alt kısma aşağı havza ya da vadi denir. Yukarı havza ve aşağı havza terimlerinin kapsamları, her duruma uyacak kesin bir belirleme ile ayrılamaz.

Havzaların Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması (Havzanın Büyüklüğü=S), Alpay - Okutan 1966

1. Küçük havzalar S ≤ 100 ha.

2. Orta büyüklükte havzalar 100 ha. < S ≤ 1000 ha.

3. Büyük havzalar 1000 ha. < S ≤ 10000 ha.

4. Çok büyük havzalar S > 10000 ha.

Türkiye'nin Su Havzaları
Türkiye’de 25 adet ana havza vardır.
Bunların, 4 Tanesi Kapalı Havzadır

1-Vangölü Kapalı havzası,
2-Konya Kapalı havzası, ,
3-Akarçay Kapalı havzası,
4-Burdurgölü Kapalı havzası,

25 Havzada toplam, 1.848 adet alt havza, 
14.608 adet mikro havza, bulunmaktadır.

Havza Eğimi

Havza yüzeyinin fazla eğimli olması yüzey akışın çok daha hızlı akmasına ve akış zamanının çok kısa olmasına ve akış pikinin yüksek olmasına neden olur. Eğim arttıkça infiltrasyon kapasitesi düşer.

Havza Zemininin Cinsi ve Jeolojik Yapı
 
Havzanın jeolojik yapısı, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde etkili olur. Su akışı ve suyun zemine sızmasında etkili olur. 

Bitki Örtüsünün Yapısı

Bitki örtüsü terleme ve buharlaşma yoluyla havzadan su kabına neden olur.

Havzanın Konumu

Hâkim rüzgâr yönü genellikle mevsimlik olduğu için, yüzeysel akış, hidrografik bir desen içinde havza konumuna bağlı kalır.

Havzanın Ortalama Yüksekliği

Genel olarak yükseklik arttıkça yağış miktarı artar, sıcaklık düşer.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.