9.12.2016

Ağaçlandırma Projesi Yapımı Mantığı

Global Bilgiler  /  at  23:31  /  No comments

Global BilgilerAğaçlandırma çalışmalarının başarıya ulaşması iyi bir proje ile mümkündür. 

Proje yapılırken şu hususlara önem verilmelidir: 

a)    Ağaçlandırmaya müsait en iyi araziyi seçmek.
1—Merkeze uzaklık durumu: Ağaçlandırma sahalarının seçiminde merkeze uzaklık ve yakınlık durumu dikkate alınmalı ve merkeze en yakın sahalar öncelik kazanmalıdır.
2  — Toprak: Ağaçlandırma sahasında toprak etüdü yapılmalı ve derin topraklı, boniteti yüksek sahalar tercih edilmelidir.
3  — Yol: Seçimi yapılan ağaçlandırma sahasının yolu bulunmalıdır.
4  — İhtilâf durumu: Ağaçlandırma sahasında ihtilâf bulunmamalıdır.
5  — Öncelik Durumu: Yanık orman alanlarına öncelik verilmelidir.
b)    Seçilen ağaçlandırma sahasında, kurulacak ormanın ana gayesi hesap edilip maksada uygun en iyi ağaç türü seçmek.
c)    En başarılı ve ekonomik toprak işleme tekniğini uygulamak.
Bu bilgilerin ışığı altında ağaçlandırma projeleri yapılmalıdır. Proje yapıldıktan sonra arazide sırayla aşağıdaki işler yapılır:

1 — İç Taksimat Şebekesinin Aplikasyonu:

Uygulama projesinde mevcut olan servis yolları bölme ve bölmecik hudutları yangın emniyet şeritleri, yapılması düşünülen bekçi evlerinin yerleri araziye öncelikle aplikasyonu yapılmalıdır. 

Bölme taksimatında serinin Amenajman planındaki bölme taksimatları esas alınmalıdır. 30 hektardan büyük bölmeler, 20-30 hektarlık bölmeciklere ayrılarak numara verilmelidir. 

Bölmecik sınırları belirtildikten sonra proje içerisinde bekçi evlerinin yerleri arazide gösterilmelidir. 

Orman içi proje sahalarında yangına karşı tedbir almak için iyi bir iç taksimat şebekesi tanzim etmelidir. Bunun için 20-30 hektar genişliğindeki bölme ve bölmecik hudutları 7-12 metre genişlikte şeritler halinde boş bırakılmalıdır. Yangın emniyet şeritlerinin bazı yerlerde servis yolu olarak kullanılması mümkün olmalı ve birlikte mütalaa edilmelidir. 

Ayrıca tanzim olunan yol şebeke planları araziye aplike edilmelidir. Ağaçlandırma çalışmasının başarıya ulaşması iyi bir yol şebekesinin mevcudiyeti ile mümkündür. Ağaçlandırmanın tesisi gençlik ve kültür bakımlarının yapılması ve istihsalin gerçekleşmesi yol şebekesinin yapılması ile gerçekleşmektedir.
2 — Diri Örtü Temizliği:

Arazide iç taksimat şebekesinin yerleri belirtildikten sonra varsa diri örtü temizliği yapılmalıdır. Sahalar genellikle maki bitkileri, orman gülleriyle kaplı olduğu gibi sun'i tensil sahalarında kesim artıkları bulunabilir. Bu nedenle mevcut diri örtü temizlenmeli ve sun'i tensil sahası ise kesim artıkları sahadan uzaklaştırılmalıdır. 

Diri örtü temizliğinin tam alanda olması esastır. Yalnız arazi meylinin fazla olduğu ve erozyon tehlikesinin mevcut olduğu yerlerde şeritler halinde temizlemek mümkündür.
3 — Teras Şeritlerinin Araziye Aplikasyonu:

Ağaçlandırma sahasında yangın emniyet ve servis yolları belirtilip diri örtü temizliği yapıldıktan sonra yapılacak teras şeritlerinin arazide işaretlenmesi gerekmektedir. 

İşçi ile yapılan toprak işlemesinde bu husus çok önemlidir. Teraslar araziye tesviye eğrilerine paralel olarak geçirilmelidir. Aksi halde şiddetli yağış suları, yapılmış terasları bozarak erozyona se­bep olur. 

Bunun için tesviye pergeli kullanılmaktadır. Tesviye pergeli ayak açıklığı iki metre; yüksekliği, 1 metre olan bir alettir. Üstteki kısmın tam ortasında bir marangoz ruhlusu bulunmaktadır. Kullanılması rahat ve kolay olduğu için her işçi tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Teras başlama noktasında pergelin birinci ayağı konulur. Tesviye ruhlusuna bakan birinci işçi, ikinci ayağı tesviye ruhlusu sıfır meyli gösterinceye kadar aşağı yukarı oynatılır. Meyil sıfırı gösterince ikinci ayağın yeri ikinci işçinin elindeki kazma ile toprakta işaret açılır. Böylece katlanarak gidilmek suretiyle tesviye eğrileri sıfır meyilde işaretlenmiş olur. İşaretleme işi sırttan dereye ve yukarıdan aşağıya doğru yapılmalıdır. İşaretlenen ilk teras derede bittikten sonra ikinci teras başlama noktası bulunmaktadır.
4 — Toprak İşleme :
a)    Toprak işlemesinden maksat toprağa gevşek ve kırıntı bünyesi kazandırarak fidan köklerinin gelişmesini sağlamak.
b)    Toprağın su tutma kapasitesini arttırmak.
c)    Topraktaki besin maddelerinin fidan kökleri tarafından kolaylıkla alınabilmesini sağlamak.
d)    Toprağın iyi havalanmasını ve düzenli bir gaz alışverişini temin etmek.
Toprak İşleme iki türlü yapılır:
A — Makinalı toprak işlemesi,
B — İşçi ile toprak işlemesi.
1.   Akıtıcı teraslar,
2  .  Eğimsiz teraslar
a)   Tekne tipi teraslar,
b)   Gradoni tipi teraslar,
c)    Kanallı grodoni teraslar.

Akıtıcı teraslar taşlık, kayalık gibi su geçirmeyen zeminlerden gelen suların tahkim edilmiş dereciklere akıtılması için sırtlardan derelere giden ve uzunluğu 400 metreyi geçmeyen teraslardır.

Erozyon sahalarında teras aralıklarının hesap edilmesinde her ağaç türü için ön görülen fidan aralık ve mesafeleri esas alınmalıdır. Zira erozyon sahalarında üretim ormanı kurulmayacağı düşünülmelidir.

Bu nedenle Saccardy formülünün eğime göre verdiği teras yatay aralıkları hiçbir zaman erozyon ağaçlandırmalarında kullanılmamalıdır. Teraslamada ağaç türlerine ait aralık ve mesafe esas alındığına göre teraslar arasındaki yatay mesafe azami 4 metre olmalıdır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.