26.12.2016

B

Global Bilgiler  /  at  06:41  /  No comments

Bitki örtüsü (Vegetation cover, vegetation) Nedir?
Bitki örtüsü oranı (Plant cover percentage) Nedir?
Bitki örtüsünün yağış tutma kapasitesi (Interception capacity of plant cover)
Bitki su sarfiyatı (Plant water consumption) Nedir?
Bitkilendirme (Building vegetation cover, vegetating) nedir?
Bitkilerin Korunması için Küresel Strateji (Global Strategy for Plant Conservation) Nedir?
Bitkilerin yaşam beraberliği (Phytocoenosis) nedir?
Bitkisel önlemler (toprak muhafaza) (Vegetative measures for soil conservation) Nedir?
Bitkisel rüzgar erozyonu kontrol yöntemleri  (Vegetative methods of wind erosion control) nedir?
Biyo-coğrafya (Biogeography) Nedir?
Biyo-degredasyon (canlı bozundurma) (Biodegradation) nedir?
Biyoekoloji (Bio-ecology) nedir?
Biyoenerji (Bio-energy) Nedir?
Biyofizik (Biophysics) Nedir?
Biyo-güvenlik (Biosafety) nedir?
Biyo gösterge (canlı gösterge) (Bio-indicator) nedir?
Biyogenesis (Biogenesis) nedir?
Biyo jeomorfoloji (Bio-geomorphology) nedir?

Biyokapasite (Bio-capacity) nedir?
Biyokütle (Biomass) nedir?
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Conservation of Biological Diversity)
Biyolojik degredasyon (biyolojik bozulum) (Biological degradation) nedir?
Biyolojik potansiyel (Biological potential) nedir?
Bonitet (Site quality site index) nedir?
Boşaltım (Discharge) nedir?
Botanik kompozisyon (Botanical composition) nedir?
Bozuk makilik (Degraded maquis)  nedir?
Bölgesel teşkilat (Regional  organization) nedir?
Brüt erozyon  (Gross erosion) nedir?
Buharlaşma ve terleme (Evapotranspiration) nedir?
Büyüme devresi (Vegetation  period) nedir?

Share
Posted in: Posted on: 26.12.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.