29.12.2016

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin Uygulanmasını Güçlendirmek için On Yıllık Stratejik Plan

Global Bilgiler  /  at  02:28  /  No comments

The 10-Year Strategic Plan and Framework to Enhance the Implementations of the Convention (2008-2018)
Taraflar Konferansının 8. toplantısında kabul edilen (3/COP.8 kararı) Çölleşme ile Mücadele On Yıllık Stratejik Planı ve Çerçevesi, Sözleşmenin temel zorluklarına dikkat çekme, yarattığı imkanlar ve finansman fırsatlarından yararlanma ve BMÇMS'nin tüm paydaşları için ortak bir görüş ve rehber yaratma bakımından son derece önemli bir fırsat sağlamaktadır.
Stratejik plan, aşağıda özet halinde verilen vizyon, stratejik hedefler ve işlevsel amaçlar üzerine inşa edilmiştir.
Vizyon: Yoksulluğu azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla etkilenmiş arazilerdeki kuraklık etkilerini azaltmak ve çölleşme ve arazi bozulumunu engelleyip geriye döndürmek için küresel bir ortaklık oluşturmaktır.
Stratejik hedefler:
(1) Etkilenmiş  nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesi;
(2) Etkilenmiş ekosistemlerin koşullarının iyileştirilmesi;
(3) BMÇMS’nin etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanması suretiyle küresel faydaların oluşturulması;
(4) Sözleşmenin uygulanmasını desteklemek için ulusal ve uluslararası aktörler arasında etkili bir ortaklık oluşturularak kaynakların harekete geçirilmesi.
İşlevsel (Operasyonel) amaçlar:
(1) Savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim (çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklıkla ilgili konulara eğilerek ilgili uluslararası, ulusal ve yerel süreçleri ve aktörleri etkilemek);
(2) Politik çerçeve (çölleşme/arazi bozulumuyla mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme çözümlerinin yaygınlaştırılmasına imkan verecek ortamların yaratılmasına destek olmak);
(3) Bilim, teknoloji ve bilgi (çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklığın etkilerini hafifletmeyle ilgili teknik ve bilimsel bilgi konusunda küresel bir yetkili olmak;
(4) Kapasite Geliştirme (kuraklığın etkilerini azaltmak ve çölleşme/arazi bozulmasını engelleyip geriye döndürmek için kapasite geliştirme ihtiyaçlarını tanımlamak ve ele almak);
(5) Finansman ve Teknoloji transferi (ulusal, iki taraflı ve çok taraflı finansman ve teknolojik kaynakların etkinliğini ve verimini artırmak için eşgüdümü ve hedef saptamasını geliştirmek ve harekete geçirmek).     

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.