1.12.2016

Hegel Diyalektiği

Global Bilgiler  /  at  01:20  /  No comments

Global Bilgiler
Diyalektik Nedir?
Diyalektik, kelime kökü diyalog ve etik kurallı bir şekilde tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamına gelir, yani tartışılmış bir şekilde tezden senteze geçmiş, farkında olunmadan tekrar tartışılmasında gene aynı soru ve olası varsayımsal cevaplara ulaşılacak kavram değerlerine verilen genel adlandırmadır.
Başlangıçta tartışma sanatı ya da çelişkili yollardan muhataplarını ikna etme sanatı anlamına gelmektedir. Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir. Değişimin ve hareketin sürekliliği düşüncesi bu aşamada diyalektik olarak ifade edilmiştir. Bu dönemlerde, bir fikirden ya da ilkeden içerdiği olumlu ve olumsuz bütün düşünceleri çıkarma yöntemine diyalektik denilmekteydi.
Hegel Diyalektiği (Bilimsel Açıklaması)
Hegel diyalektiğinde, bir yöntem olarak içerimleri kuramsal bir açıklamayla ortaya konur. Buna göre diyalektik, Mutlak Fikir'in tez-antitez-sentez diyalektik üçlü hareketiyle gerçekleşmesi ve bunun bu şekilde anlaşılması yöntemi olarak değerlendirilir. Hegel, düşüncenin hareketinden sezinlediği diyalektiği, evrenin hareketine yöneltmiştir; çünkü Hegel evreni "maddeleşmiş bir fikir" olarak görürdü. Başka bir açıdan Hegel'e göre düşünce ve varlık özdeştirler aslında. Burada diyalektik, bütün düşüncenin ve varlığın gelişim sürecidir.
Hegel Diyalektiği (Anlaşılması daha kolay bir açıklama)
Hegel Diyalektiğine göre, insan kontrolünde (toplum yönetimi) iki zıt güç olmalıdır; Tez, Antitez. Bu iki zıt gücün çarpışmasından (ve sonunda uzlaşmasından) ilerleme sağlanır ve yeni bir güç doğar. (Tez + Antitez = Sentez). Bu sentez daha sonra yine tez olur ve karşısına yine bir anti-tez çıkarılarak yeni bir sentez oluştururlar. Bu böylece devam eder.
Hegelin Diyalektiğine göre iki zıt gücü kontrol eden, sonucu da (Sentez) belirler. Hegel’in politik sisteminde devlet aynı zamanda Tanrı’dır (haşa), köle olarak görülen vatandaşın tek görevi bu devlete hizmet etmesidir ve bu hizmeti Tanrı’ya tapmak olarak algılamasıdır. Vatandaş kendini ülkesi için feda etmeye her an hazır olmalıdır. İkiz Kuleler saldırında, hiç istemedikleri halde hayatlarını kaybeden, resmi kayıtlarda binlerle ifade edilen ama aslında sayısı onbinleri bulan insanlar buna acı bir örnektir (Bu saldırıların düzmece olduğu iddialar arasında).
20. yüzyılda, Amerika Birleşik Devletleri’nin kapitalizmi (Sağ) tez, örgüt tarafından yaratılan Rusya’nın komunizmi (Sol) anti-tez olmuştur ve sentezi dünyaya “Küreselleşme” (Globalizm) olarak sunulan “Yeni Dünya Düzeni” olacaktır. Bu yeni rejime faşizm denilebilir, çünkü otoriter bir devlet yönetimi “Skull and Bones” adlı örgütün anlayışına göre dünyayı yönetebilmek için en ideal rejimdir. Böylece kişilerin yaşamı polis denetimiyle mutlak kontrolü altına alınacak, varlıklarına devlet her an el koyabilecek, toplumlar istedikleri şekilde yönlendirilecek. Bireyler devlete hizmet ettikleri sürece var olabilecekler.
Bu yeni düzende (kendileri hariç) yaşlı ve hastalara yer yoktur ve onların hemen yok edilmeleri gerekmektedir, çünkü devlet üzerinde bir yük olarak görülmektedirler. Sadece tüketen, hiç birşey üretemeyenlere bu rejimde ve bu dünyada yer yoktur. Gördüğünüz gibi bütün dünyaya zıt kutuplar olarak tanıtılan sözde ebedi düşmanlar Kapitalizm, Marksizm ve Faşizm aslında aynı şeyler. Nazi Almanyasında özgürlük yoktu, Marksist sistemde zaten yoktur, “Yeni Dünya Düzeni’nin bize sunabileceği özgürlüğü siz hesaplayın.
Hegel Diyalektiği İle İlgili (Esprili Yaklaşım)
Alt tarafı bir çam ağacını hayatın kâbusu haline getirebilecek diyalektik. Şimdi şöyle düşünün. Tam karşınızda bir ağaç cismi var, sizce bu nedir? Ağaç dediniz ve kaybettiniz. Bu bir ağaç da olabilir kâğıtta olabilir sandalyede olabilir vs vs. sen ona sadece o anda ağaç diye ağaç diyemezsin geçmişte neydi gelecekte ne olacak vs vs.
Hegel Diyalektiği İle İlgili (Değişik türden fikirler)
· Teolojik olarak doğal dünyaya yaklaşan hegel'e göre; çevre zihnin eseridir fakat bu zihin insanın değil mutlak zihnin düşüncesiyle oluşmuştur. mutlak zihin olarak tanrıyı baz alır.
· Mutlak zihine yaptığı vurgularla weimar almayası nı etkileyen hegel felsefesi idealist materyalizm olarak kodlanır.
·    Baş aşağı dururken marx tarafından ayakları üzerinde oturtulmuş diyalektiktir.
·    Her şeyin zıttıyla var olduğunu irdeler.
·  Bir tez, bir anti-tez ve bunların birleşiminden sentez doğar, doğada ilerleme bu şekilde mümkün olur.
·   Kamuoyunu istediği yöne yönlendirmek için bir düşman yaratır, o düşmanı besler büyütür, ardından bu düşmana bir rakip oluşturur, bunların savaşından yeni düzen ortaya koyar.

· Yani düşmanda düşmana karşı koyanda ve bunların arasını bulan da aynı kişidir. Afrika’daki iç savaşlarda görebilirsiniz bunu. x Afrika ülkesinin güney kısmıyla kuzey kısmını savaştırır ( tez, anti-tez ) bu sırada onlara silah satarak bir güzel para kazanır, üzerinden ürettiği haberler, filmler, belgeseller de işin tadı tuzudur, ve asıl boyutuyla ufak para kaynaklarıdır. İki taraf yeterince birbirini kana bulayınca, oraya bir "ağabey" gönderilir, iki taraf da artık savaşmaktan yorulmuştur ve barış istenmektedir. Dolayısıyla bu "ağabey" herkes tarafından saygı görür tabii ki x Afrika ülkesinin tüm kaynaklarının üstüne konulur böylece, savaştan bitap düşmüş ülkenin inşası da aynı örgütün firmalarına verilir savaşan taraflarsa böylece tüm satıhlarıyla yenik düşmüş olurlar, fakat kimse olayın farkında değildir, zira iki tarafta savaş dışında her şeye razı noktaya gelmiştir...
Hegel Sözleri:
  • En vefakâr dostumuz gölgemizdir bilirisiniz. Ama unutmayın ki; o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler!
  • Zekâsını beğendiğin birinin görüntüsünü merak etme. Zekasını kuIIanmayan birinin ise görüntüsünden etkilenme!
  • Tarihten aldığımız ders, tarihten ders aImadığımızdır.
  • Dünya tarihi, özgürlük biIinçIiğinin gelişmesinden başka bir şey değildir.
  • Gerçek aşk; onunIa birlikteyken bir bütün olmak değil, o yokken; yarım kalabilmektir.
  • Her akIî oIan gerçektir, her gerçek oIan akIîdir.
  • Bir insanın sana neler verebileceği değil, senin için nelerden vazgeçeceği önemlidir.
  • Felsefe objelerin düşünce ile görülmesidir.
  • Büyük olayların etkisindeyken genel bir prensip yarar sağlamaz.
  • Sevmek, onunla birlikteyken bir bütün olmak değil; o yokken yarım kalabilmektir 

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.