1.12.2016

Makyavelizm

Global Bilgiler  /  at  01:44  /  No comments

Global Bilgiler
Makyavelizm İtalyan düşünür ve politikacı Niccolò Machiavelli'nin düşünceleri üzerine kurulu bir yaklaşımdır.
Devlet yönetimi ile ilgili düşüncelerinin temelini Prens adlı kitabında açıklamıştır. Devleti yöneten prensin duygularına kapılmadan ve acıma duygularını bir kenara bırakarak devleti yönetmesi gerektiğini belirtmiştir. Gerektiğinde bir insanın devlet tarafından öldürülmesinin çok daha fazla insanın yaşamasını sağlayacağını belirterek prense öğütler vermektedir. Temelinde bu görüşlere paralel olarak başka bir bakış açısı da "Amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu." savıdır.
Makyavelizm İle İlgili Değişik Fikirler
  • Kişilerin sosyal yaşamlarındaki etkisine bakıldığında oldukça negatif sonuçlar doğuran yaklaşımdır. Bu negatiflik tabi ki zaman zaman aktif zaman zaman pasif taraftaki kişi içindir. iş hayatında insanların haklarını yiyerek başarı elde etme veya birisinin üstüne basarak prestij sağlama bunun örnekleri olarak görülebilir. Politik açıdan ele alındığında ve uluslararası ilişkilerin çıkara dayalı olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda zaman zaman olumlu sonuçlar doğursa da insanlık adına majör anlamda zararlı olduğu ademoğlu tarafından tecrübe edilmiştir. Kaba tabirle 'zafere giden her yol mubahtır' mantığı soykırımlara, sömürüye ve açlığa terkedilmelerle sonuçlanır. Birinin 'ne olursa olsun' kar elde etmesi, bu süreç sağlıksız ve çok büyük ihtimalle haksız olduğundan diğer tarafın mağduriyetiyle sonuçlanır. Bu açıdan bakıldığında makyavelist yaklaşım bu yönüyle bir insanlık suçu olarak da kabul edilebilir.
  • Zafere giden yolda her şey mubahtır, minvalindeki siyasi yaklaşım.. 16. yüzyılda Makyavel tarafından ortaya atılmıştır. Modern siyasetin üzerine şekillendiği temel kuramdır. Günümüzde globalizmin önem kazanmasıyla eski değerini yitiren bu yaklaşım yine de büyük oranda özellikle ülke içi siyasette yer sahibidir.
  • Makyavel’in düşünce sisteminde şunları görmemiz mümkündür. En önemli ve temel amacı devleti yaşatmak ve gücünü devamlı olarak artırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için de her yolu yasal görür. o ülkede yaşanan din, ahlak ve hukuk devlete bağlıdır. Bunlar devletten bağımsız düşünülemez. Devlet her şeyden üstündür ve amaçlarını gerçekleştirmek ve hayatını devam ettirmek için bunları araç olarak kullanabilir. Kilise devletin karşısında üstün olmamalıdır ve devlet bir ulusa dayanmalıdır diyerek hem ulus devlet kavramını ortaya koymuştur hem de laikliği tanımlamıştır.
  • Sözde, bir imkan olarak sunulan düşünce akımıdır. Piyasada amaca ulaşmak için her yol meşrudur aforozu ile meşhur olsa da, özünde bu daha farklıdır. Politika ve askeri kuramcı Makyavel aslında modern dünyada bugün tartışılan ve ilk insandan günümüze var olagelen, egemenlik, hegemonya, yönetim, yönetici gibi kavramları gün yüzüne çıkarmıştır. Bu bakımdan siyaset biliminin en önemli ismidir.
Makyavelizm’in Gelişimi
Siyasette amaca varmak için bütün yolların kullanılması gerektiğini söyleyen ve her yolu meşru gören fikir akımıdır. Ünlü İtalyan siyasetçi Tarihçi ve yazar Makyavel (1469-1527) nin geliştirmiş olduğu siyaseti ahlaktan ve dinden ayıran ve her türlü din kuralı ile ahlak kuralını hiçe sayan teorisi ile dürüstlük ve ahlaktan yoksun siyaset düşüncesine Makyavelizm denir.
Siyaset biliminin gerçek anlamdaki ilk teorisyenlerinden biri olan Makyavel 1513te yazdığı principe (hükümdar) adlı eserinde açıkladığı TEMEL SİYASET teorisinin özünü siyasetin ahlaktan bağımsız bir alan olması oluşturmaktadır. Siyasetin ahlaktan bağımsız olması normsuz ve ve kanunsuz bir siyaset anlamına değil siyasetin ahlaktan ayrı kendisine özgü farklı ve özerk bir alana sahip olması anlamına gelmektedir. İktidar ile erdemi birbirinden ayıran Makyavel prensin iktidarı kullanmada gösterdiği kurnazlık sayesinde toplumu yönettiğini söylemiştir. Devlet adamlığı ve diplomatlık görevlerinde bulunan Makyavel düşüncelerini genelde gözlemlerine dayandırmış siyaset alanında çıkarlarının belirleyici olması gerektiğini savunmuştur. Bu amaçla prensin her türlü ahlak kurallarından bağımsız olarak sert siyasal yasaları kabul etmesini gerekli görmüştür.
Bu manada günümüzde hedefe varmak için her yolu mubah gören ve hiçbir kural tanımayan her türlü yolu mubah gören politikalar için Makyavelizm tabiri kullanılır. Ahlaktan değerden ve toplumun varlık anlayışından bağımsız bir siyaset alanının olabileceği tartışma götürür bir önerme olarak değerlendirilebilir. Herhangi bir bir Toplum yapısında ortaya çıkan siyasetin o toplumun ahlak değer ve varlık dünyasına olamayacağı ve entegre olduğu kesimlerden bağımsız kalamayacağı düşüncesi gerçeğe uygun düşmektedir. Bu itibarla makyavelin erdem ve değer dünyasından ayırmış olduğu siyaset yorumu reel gerçeği olduğu gibi yansıtmamaktadır.

19.Ncü yüzyıldan beri gelişme gösteren pozitivist, materyalist, pragmatist ve emperyalist teori ve politikalar makyavelist anlayışı güçlendirmişlerse de 20.nci yüzyılın sonlarına doğru batı medeniyetinin içine düştüğü ‘Değer Krizi’ makyavelizme karşı gelenekçi ve entegrist akımların öne çıkmasında etkili olmuştur…

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.