15.12.2016

Su Havzasında Alınması Gereken Önlemler

Global Bilgiler  /  at  23:07  /  No comments

Global Bilgiler

Havzanın Bitkisel Önlemler İhtiyacı

Bitkisel önlemler, bitki örtüsü tesis etmek veya mevcut bitki örtüsünü geliştirmek suretiyle erozyonu durdurmayı amaçlayan uygulamalardır. Havzada yapılan ağaçlandırma, örtü geliştirme, otlandırma, mera ıslahı çalışmaları, taban oyulmasının olmadığı, fazla sediment taşımayan dere yataklarının, yöreye uygun bitki türleri ile ağaçlandırılması, otlu suyolu tesisi gibi çalışmalar bitkisel ve kültürel tedbirler kapsamındadır. Dere yataklarının bitki örtüsü ile tahkim edilmesine dönük tedbirler yukarı havzada teknik önlem alındığı halde yeterli görülmeyen veya yukarı havzada teknik önlem alınamayan derelerin ıslahı için kullanılabilir.

Havzada Mekanik Önlemlerin Gerekliliği
Mekanik önlemler, sel oluşmadan önce alınması gerekli tedbirler olarak ele alınmalıdır. 
Öncelikle yamaç arazilerde yüzeysel akışı azaltıcı teknik ve kültürel tedbirler, oyuntularda su akışını düzenleyen, akarsu kıyılarını tahkim eden tesisler planlanmalıdır. Bu konuda tarım, orman, mera ve diğer araziler kullanımlarına göre ayrı olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Erozyon kontrolü tesisleri(Mekanik önlemler), yamaçlarda ve oyuntularda erozyonuna karşı uygulanan önlemler ile koruyucu ve saptırıcı tesisler ve erken uyarı sistemleri olarak mütalaa edilebilir.

Yamaç ve Oyuntu Tesisleri

Yamaçlarda uygulanan önlemler arasında teraslama, çevirme hendeği, taş kordon, örme çit v.b. sayılabilir. Oyuntu erozyonuna karşı alınan önlemler arasında çizgi halindeki oyuntularda, sel yarıntılarında ve sel derelerinde oyulmaların önlenmesi için uygulanan toprak sedde, kuru duvar eşik, daha büyük derelerde miks eşik ve harçlı eşik sayılabilir.

Koruyucu Tesisler

Koruyucu tesisler ise, sel veya taşkın olması durumunda insanın ve diğer yapıların zarar görmemesi için yapılan sınai tesislerdir. Dere yatağı kenarına inşa edilecek kıyı duvarları, anroşman ve fildöferler suyun dere yatağından taşmasını önleyici koruyucu bir tesistir.

Saptırıcı Tesisler

Saptırıcı Tesisler, havzalarda selin insan ve diğer tesislere zarar vermemesi için suyu ve sedimenti başka yöne çeviren sınai yapılardır.

Erken Uyarı Sistemleri

Erken uyarı sistemleri, bireylere ve kurumlara tehditi altında oldukları zarar ve afetlere karşı uygun ve yeterli şekilde hazırlanmaları ve mücadele etmeleri amacıyla anlamlı uyarı bilgilerinin elde edilmesi ve sağlanması için gerekli kapasite düzenlemesidir. Erken uyarı, afet riskinin önlenmesi ve etkilerinin atılmasına yönelik yaşam kayıplarının önlenmesine ve maddi ve ekonomik kayıpların azaltılmasına önemli bir katkı sağlar. Erken uyarı sistemi dört ana konuyu önem verir. Bunlar; risk analizi, izleme ve ikaz, iletişim ve tepki kapasitesidir.

Sel bölgelerinde, sel felaketinden ne kadar erken haber alınırsa, insanların korunması o kadar etkili olmaktadır. Bunun için havzanın yukarı bölgelerine yerleştirilecek ileri teknolojili erken uyarı cihazları, sular yükselmeye başladığı anda uyarı verecek böylece insanların bir an önce güvenli alanlara taşınmasını sağlayacaktır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.