13.12.2016

Toprak Nedir?

Global Bilgiler  /  at  00:46  /  No comments

Global Bilgiler
Çok genel anlamda toprak, üzerinde bitki yetişen ve herkese, her şeye zemin oluşturan doğal bir madde olarak görülmektedir. Toprağın bu şekilde algılanması, bir materyal olarak, onun uzun süre önemsenmemesine, ona sıradan davranılmasına ve pek fazla özen gösterilmemesine yol açmıştır. Ancak toprağın meydana getirdiği bir arazi varlığı olarak bakıldığında, durum tamamen değişmiş, tarih boyunca bütün uluslar onun uğruna kan dökmüşler, can vermişlerdir.
Öte yandan toprak, şimdiye kadar bilim adamları tarafından, kendi bilim alanlarını ön planda tutma çabası ve toprağa yalnızca kendi uzmanlık açılarından bakmaları nedeniyle, çok değişik şekillerde tanımlanmış, ortak bir tanım verilememiştir.
Değişik Toprak Tanımları:

Ramann : “Toprak, katı arz kabuğunun en üstteki ayrışma tabakasıdır”,
Lang : “Toprak bir nevi kayadan başka bir şey değildir”,
Dokuçev : “Toprak, ana materyalin su, hava ve çeşitli organizmaların etkisiyle az çok değişikliklere uğramış üst tabakasıdır”.
Bu tanımlama toprağı, jeolojik kaya örtüsü algılamasından kurtararak ona bağımsız ve dinamik bir anlam kazandırmıştır.
Marbut toprağı, onu oluşturan faktörler yerine oluşan maddelerin özelliklerine göre tanımlanmıştır. Buna göre, “Toprak, genellikle çok ince bir tabakadan, 3 m.’den fazla bir kalınlığa kadar değişebilen, altındaki materyalden farklı, yer kabuğunun çözülmüş üst katmanından ibarettir”.
Genellikle renk, strüktür, tekstür, kimyasal yapı, biyolojik aktivite, reaksiyon ve morfolojik bakımdan sabitleşmiştir.
Bu tanımlama toprağın genetik ve diğer doğal bilimler bakımından kendine özgü niteliklerine işaret etmektedir.
Hilgard: “Toprak, bitkilere durak yeri olan, besin maddesi ve diğer gelişme koşulları sağlayan az çok gevşemiş bir materyaldir”.
Joffe: “Toprak, çeşitli horizonları içeren altındaki ana materyalden morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikle, bileşim ve biyolojik karakteristikler bakımından değişme gösteren, genellikle ayrışmış doğal bir varlıktır”.
Türkiye’de modern toprak biliminin atası sayılan, Prof. Dr. Kerim Ömer Çağlar : “Toprak esas itibariyle kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar alemini barındırarak bitkilere durak ve besin kaynağı görevini yapan bir maddedir”
Çeşitli görüş farklılıkları olmakla beraber, toprağı, büyük çoğunluğun benimseyebileceği tarımsal açıdan aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür.
Toprak, kayaların ve organik maddelerin, iklim, organizmalar ve topografyanın çok uzun süreli etkileri altında, çeşitli derecelerdeki fiziksel parçalanma, kimyasal ve biyolojik ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı görevi yapan, belli oranda su ve hava içeren, farklı özellikte katmanlardan kurulu, aktif, dinamik, üç boyutlu doğal bir maddedir.
Kimyasal bileşimi topraktan toprağa değişmekle beraber çok genel ve ortalama bir yaklaşımla inorganik toprakların, “Demirli, Magnezyumlu, Kalsiyumlu, Potasyumlu Alüminosikkatlar”dan ibaret olduğu söylenebilir. Belli bir kimyasal formülle ifade edilmeleri mümkün değildir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.