1.01.2017

Çevirme hendeği (saptırma hendeği) (Diversion ditch, diversion channel) nedir?

Global Bilgiler  /  at  00:00  /  No comments

1) Su toplama alanından sel oyuntularına akan ve bunların büyümelerine yol açan yüzey akış sularını çevirip sel oyuntusuna girmesini engelleyen ve başka bir kanala akıtılmasını sağlayan hendek. Bu hendekler, 2-4 dekar yağış alanına sahip oyuntularda başarı ile kullanılmaktadır. Çevirme hendekleri, yalnızca oyuntuya gelen suları önlemek için kullanılmaz, fazla yüzeysel suların ve sedimentin zararlarından herhangi bir sınaî tesisi veya tarım arazilerini korumak için de tesis edilirler. Ayrıca, gelen suları toplayan dere veya boşaltma kanallarının suları bir gölette toplanıyorsa bu sulardan sulama suyu olarak da yararlanılabilir. 

2) Alt meyillerdeki arazileri ve buralarda yürütülen çalışmaları korumak amacıyla yüzeysel akış suyunu tutmak ve güvenli bir boşaltım yoluna aktarmak için, yamaç meyline dik (çapraz) olarak tesis edilen toprak kanal.  

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.