1.01.2017

Çölleşme ile mücadele sözleşmesi (United Nations Convention to Combat Desertification) nedir?

Global Bilgiler  /  at  20:09  /  No comments

Çölleşme, dünyadaki tüm ülkelerde ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede, 1977 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme Konferansı’nda, “Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı” kabul edilmiştir. 1994 yılında Paris’te kabul edilen ve Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin amacı, etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak üzere Gündem 21 ile uyumlu entegre bir yaklaşım çerçevesinde uluslararası işbirliği ve ortaklık düzenlemeleri ile desteklenen her düzeyde etkin eylemler yoluyla, özellikle Afrika’da olmak üzere ciddi kuraklık ve/veya çölleşmeye maruz ülkelerde, çölleşmeyle mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir. Bu amaca ulaşmak için, etkilenen alanlarda, aynı anda hem arazinin verimliliğini iyileştirerek, hem de arazi ve su kaynaklarının rehabilitasyonunu, korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini sağlayarak özellikle yerel topluluklar düzeyinde hayat şartlarının iyileştirilmesi üzerinde odaklanan uzun dönemli stratejilerin uygulanması gerekmektedir. Sözleşmeye 193 ülke ve Avrupa Birliği taraftır. Çölleşme ile etkili şekilde mücadele, iyi tanımlanmış, bütünlük arz eden uluslararası ve ulusal bir yaklaşımın geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede Sözleşme, yapılması gerekenleri aşağıdaki şekilde sıralamaktadır:
•Çölleşmeyle mücadele stratejilerinin, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ilişkin girişimlerle bütünleştirilmesi, 
•Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine ilişkin bütünleştirici bir yaklaşımın geliştirilmesi,
• Ulusal eylem planlarının hazırlanması, yayımlanması ve uygulanması, 
•Uygun politikaların teşvik edilmesi ve kurumsal çerçevelerin güçlendirilmesi, 
•Pazarlama ve depolama da dahil olmak üzere, gıda güvenlik sistemlerinin oluşturulması güçlendirilmesi, 
•Uygun mali mekanizmaların oluşturulması.

Türkiye Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ni 15 Ekim 1994 tarihinde imzalamış, onaylanması hakkında karar 16 Mayıs 1998 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin Kuzey Akdeniz Uygulama Ekinde (Ek-4) yer alan ülkemiz, bölgedeki diğer ülkelerle yakın işbirliği içerisinde hareket etmeye ve bölgesel düzeydeki program ve projelere katılmaya ve destek sağlamaya özen göstermektedir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.