8.01.2017

E

Global Bilgiler  /  at  18:54  /  No comments

E horizonu (E horizon) nedir?
Edafik (Edaphic) nedir?
Edafik faktörler (Edaphic factors) nedir?
Edafoloji (Edaphology) nedir?
Efektif yağmur (Effective rainfall) nedir?
Efemeral bitki (Ephemeral plant) nedir?
Eğim (Slope, gradient) nedir?
Eğim dikliği faktörü (Slope steepness factor) nedir?
Eğim uzunluğu faktörü (Slope length factor) nedir?
Eğime dik karık (Contour furrow) nedir?
Eğime dik sürüm (Contour tillage) nedir?
Eğime dik tarım (Contour farming) nedir?
Eğimli teraslar (akıtıcı teraslar) (Graded terraces, draining terraces) nedir?
Eğimsiz teraslar (Level terraces) nedir?
Ekilebilir alanlar (Arable land) nedir?
Ekin nöbeti nedir?
Ekim sistemi (Cultivated system) nedir?
Ekin (mahsul) (Crop) nedir?
Eko-etiketleme (Eco-labeling) nedir?
Ekoloji (Ecology) nedir?
Ekolojik ekonomi (Ecological economics) nedir?
Ekolojik ayak izi (Ecological footprint) nedir?
Ekolojik barındırma kapasitesi (Ecological carrying capacity) nedir?
Ekolojik birim (Ecological unit) nedir?
Ekolojik bölge (Eco-region) nedir?
Ekolojik denge (Ecological balance) nedir?
Ekolojik döngü (Ecological cycle) nedir?
Ekolojik esneklik (Ecological tolerance, ecological potenz) nedir?
Ekolojik gelişim (ekolojik süksesyon) (Ecological succession) nedir?
Ekolojik gösterge (Ecological indicator) nedir?
Ekolojik güvenlik (Ecological security) nedir?
Ekolojik hizmetler (Ecological services, ecosystem services) nedir?
Ekolojik hizmetler için ödemeler (Payments for ecological services) nedir?
Ekolojik işlev (Ecological function) nedir?
Ekolojik karakter (Ecological character) nedir?
Ekolojik kriz (Ecological crisis) nedir?
Ekolojik kuşak (Ecozone) nedir?
Ekolojik ömür (Ecological age) nedir?
Ekolojik tarım (Eco-agriculture) nedir?
Ekonomik büyüme (Economic growth) nedir?
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development) (OECD) nedir?
Ekonomik ömür (proje ekonomik ömrü) (Economic life (project) nedir?
Ekonomik refah (Economic wealth) nedir?
Ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkeler (Countries with economies in transition (EIT)) nedir?
Ekosistem (Ecosystem) nedir?
Ekosistem bozulumu (Degradation of ecosystems) nedir?
Ekosistem çeşitliliği (Ecosystem diversity) nedir?
Ekosistem dayanıklılığı (ekosistem stabilitesi) (Ecosystem stability, ecosystem robustness) nedir?
Ekosistem değerlendirme (Ecosystem assessment) nedir?
Ekosistem değişimi (Ecosystem change) nedir?
Ekosistem hizmetleri (Ecosystem services) nedir?
Ekosistem hizmetleri bozulumu (Degradation of an ecosystem services) nedir?
Ekosistem rehabilitasyonu (Ecosystem rehabilitation) nedir?
Ekosistem restorasyonu (Ecosystem restoration) nedir?
Ekosistem sağlığı (Ecosystem health) nedir?
Ekosistem sınırı (Ecosystem boundary) nedir?
Ekosistem sürdürülebilir kullanımı (Sustainable use of ecosystem) nedir?
Ekosistem sürdürülebilirliği (Ecosystem sustainability) nedir?
Ekosistem süreci (Ecosystem process) nedir?
Ekosistem tedarik hizmetleri (Ecosystem provisioning services) nedir?
Ekosistem ürünleri (Ecosystem goods) nedir?
Ekosistem verimliliği (Ecosystem productivity) nedir?
Ekosistem yaklaşımı (Ecosystem approach) nedir?
Ekosistem yönetimi (Ecosystem management) nedir?

Ekotip (Ecotype) nedir?

Share
Posted in: Posted on: 8.01.2017

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.