24.01.2017

ORGANİK TARIMIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Global Bilgiler  /  at  09:44  /  No comments

Global Bilgiler
Son yıllarda ülkemizde temiz ve sağlıklı gıda konusundaki tartışmalar sıklıkla gündeme gelmektedir. Tamamen medyatik bir gündem maddesi olmasına ve çok da doğru olmayan yöntemlerle tartışılıyor olmasına rağmen, temiz ve sağlıklı gıda üretimi ve tüketimi konusunun sürekli gündemde olması, geç de olsa ülkemizde de “hormon” “toksin” “gen aktarımı” “ilaç kalıntısı” gibi yeni sayılabilecek bazı kavramların yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Göreceli olarak daha az yaygınlaşmış olmasına rağmen, bu yeni tanımlamalara “organik (=ekolojik, biyolojik) tarım” ı da eklemek mümkündür. Ülkemizde geniş halk kitleleri için henüz bazı büyük marketlerdeki birkaç ayrıcalıklı ve pahalı üründen öteye geçememiş olan organik ürünlerin üretimi gerçekte çok eskilere dayanmaktadır. Pratik olarak 1940 lı yıllardan önceki tarımsal üretime organik tarım demek mümkündür. En basit anlamıyla “yapay kimyasal madde kullanılmadan yapılan tarımsal üretim” olarak algılanan organik üretim, günümüzde sadece atalarımızdan kalma eski bir tarım sistemi olmaktan çok uzaktır. Organik tarım, tarihsel gelişimi içinde doğan ihtiyaçlar sonucunda kendi kurallarını kendi koyan, bilgiye dayalı, sağlam ve iyi bir organizasyon gerektiren bir tarım sistemidir.
Organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik olarak, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, rotasyon, toprak ve suyun korunumu, bitki direncinin artırılması ve hastalık ve zararlılara karşı doğal düşmanlardan faydalanmayı ve bütün bu işlemlerin kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir. Bir başka deyişle, organik tarımın amacı çevre, toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, insan ve diğer canlıların sağlığını en üst seviyede korumak ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamaktır. Organik tarım ile sürdürülebilirlik birbirini tamamlayan iki kavramdır. Organik tarım bu yönü ile özellikle gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı amaçlamaktadır. Örneğin yeşil devrim olarak adlandırılan çözümler anlık çözümler olmuş, üstelik çok kısa bir süre içinde bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Organik tarım, işletme içindeki organik atıkların değerlendirilmesini sağlar, organik ve yeşil gübrelemeyi önerir. Organik üretimde hedef yüksek verim değil, yeterli verim ve yüksek kalitedir. 1980 li yılların başından itibaren kalite kavramında da önemli değişiklikler göze çarpmaya başlamıştır. Bugün artık kalite denildiğinde bilinen tüm fiziksel ve kimyasal kalite özelliklerinin başında “temiz ve sağlıklı ürün” kriteri gelmektedir. Dış görünüm açısında çok kaliteli olarak tanımlanan bir ürün sağlıklı ve temiz olmadığı sürece artık kaliteli olarak sınıflandırılmamaktadır. Organik tarım bu yönüyle de yeterli ürün kalitesinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sertifikalı organik bitkisel ve hayvansal ürünler sentetik ilaç, gübre, antibiyotik, hormon ve genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar kullanılmadan üretilmiştir. Her türlü kalıntı düzeyi “0” yada çok düşüktür. Mineral ve fenolik maddeler gibi bazı içerik maddelerce zengindir. Ürün ve ambalaj çevreye zararlı değildir, gittikçe artan bilinçlenme kimyasal madde üreten firmaları çevreye daha az zarar veren ürünlerin üretimine teşvik etmektedir. Kimyasalların üretimleri aşamasında çevreye yayılan zararlı gazların miktarı azalmaktadır, biyolojik çeşitlilik korunmakta ve zenginleşmektedir. Organik tarımda üretici ve tüketicinin sürekli bilgilendirilmesi esastır, bu bilgilendirme tarım dışı bir çok konuyu da kapsar. Geleneklere ve yerel, kültürel alışkanlıklara saygılıdır, üretici her yönüyle desteklenir ve çalışanların haklarına sahip çıkar. Organik tarımda özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınlara iş olanaklarının sağlanmasını destekler. İnsan hakları yanında hayvan haklarını da gözeten bir üretim sistemi olan organik tarım, hayvanların sağlıklı ve rahat yaşayabilecekleri ortamlarda yetiştirilmelerini zorunlu kılar.
Organik tarım karşılaştığı sorunlara çözüm getirme amacı ile kendi kurallarını kendisi yaratmıştır. Organik tarımın temel ilkeleri doğrultusunda uyulması zorunlu, kesin standartlar, ve bu standartlara uygun üretimi sağlamak amacı ile de çeşitli kontrol sistemleri geliştirilmiştir. Ürünün organik esas ve standartlara uygun şekilde üretilip üretilmediği yetkili kuruluşlarca denetlenip kontrol edilmekte ve bu esaslara uygun olarak yetiştirilen ürünlere bu kuruluşlarca “sertifika” verilmektedir. Sertifika yasal bir zorunluluktur ve bir ürün organik esaslara uygun şeklide yetiştirilmiş olsa da sertifikası bulunmadığı sürece organik olarak kabul edilmemektedir. Organik tarımın ulusal ve uluslar arası kuralları vardır. Kurallar sadece teknik çözümler getirmemekte, çevre ve sosyal yönleri de bulunmaktadır. Sosyal ve kültürel farklılıklara saygılıdır. Ürün izlenebilirliği vardır. Sistem ve bunu belgeleyen etiket, logo, kodlar, ilgili yönetmelik tüketiciye güven sağlar. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşları bağımsız ve akredite olmalı, üretim ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmamalı, ticaret yapmamalı ve danışmanlık hizmeti vermemelidir. Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşu, ürünün satılacağı ülke yönetmeliklerine göre yetki almış olmalıdır.
Organik tarım, bir çok sektörle beraber çalışır. Bu sektörler içinde eko ve agro-eko turizm, yeşil otelcilik, yerel markalı ürünler, restoranlar, süpermarket zincirleri, sağlık turizmi, katering servisleri, gıda, tekstil, kozmetik, ormancılık sayılabilir. Organik tarım kendi gelişimine paralel olarak diğer bir çok sektöründe gelişmesine olanak sağlamaktadır. Bu yönü ile de organik tarım yeni iş kollarının kurulmasında ve gelişiminde de önemli bir role sahiptir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.