8.01.2017

TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER

Global Bilgiler  /  at  15:48  /  No comments

Nüfusun ülke içerisinde yer değiştirmesine iç göç denilir. İç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda değişme olmaz. Sadece, bölgelerin ve illerin nüfusunda artma ya da azalma meydana gelir.
İç göçler ikiye ayrılır:

1-Sürekli iç göçler .
2-Mevsimlik iç göçler.

1. Sürekli İç Göçler

Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle olur.
Türkiye’de, Cumhuriyetin başlangıcından günümüze kadar, özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı bir göç olayı görülmüştür.
1927’de kent nüfusu % 24, kır nüfusu % 76 iken 1997’de bu oran kentte % 65, kırda % 35 olarak gerçekleşmiştir. Yani, 70 yılda kent nüfusu % 40 oranında artarken, kır nüfusu aynı oranda azalmıştır. Kır nüfusunun doğurganlık oranı kent nüfusundan daha fazla olduğu halde, oran olarak azalması kırdan kentlere doğru göç olgusunun varlığını gösterir.
Türkiye’de iç göçler 1950 yılına kadar fazla etkili olmamış ve kır – kent nüfus oranlarında önemli bir değişiklik olmamıştır. İç göçler 1950’den itibaren, ulaşım ağının gelişmesi ve kırsal alanlara kadar ulaşmasına, sanayileşmenin artmasına bağlı olarak artış göstermiştir. Bunun sonucunda, kırsal nüfus oran olarak devamlı azalma, kent nüfusu da devamlı artma göstermiştir.
İç göçlerin başlıca sebepleri:
 1.  Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı
 2.  Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması
 3.  Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi
 4.  Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal iş gücünün azalması
 5.  Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
 6.  Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler
 7.  Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği
 8.  iklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri
 9.  Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının fazlalığı
 10.  Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı
Türkiye’de iç göç, kırsal kesimde nüfusun artması ve kentlerde sanayileşmeye bağlı olarak, iş bulma imkanlarının gelişmesiyle artış göstermiştir. Dolayısıyla iç göçteki en büyük etken ekonomik sıkıntılardır.
Ülkemizde yüksek oranda göç veren iller:

 • D. Anadolu’da; Kars, Tunceli, Bitlis, Ağrı, Muş, Bingöl, Şırnak
 • G. D. Anadolu’da; Adıyaman, Mardin
 • Karadeniz’de; Zonguldak, Ereğli, Samsun çevresi dışındaki iller
 • İç Anadolu’da; Sivas, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Niğde, Nevşehir
 • Ege’de, Afyon; Uşak, Kütahya
 • Akdeniz’de; Burdur, Isparta, Kahramanmaraş
 • Marmara’da; Çanakkale, Kırklareli, Edime, Bilecik
Yüksek oranda göç alan şehirlerin başlıcaları şunlardır:
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlı Urfa, Antalya, Mersin, Konya, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerdir. İç göç, ülkemizde özellikle sanayileşmiş merkezlere daha fazla olmaktadır.
İç göçlerin sonuçları

 1.  Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür.
 2.  Yatırımlar dengesiz dağılır.
 3.  Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.
 4.  Düzensiz kentleşme görülür.
 5.  Sanayi tesisleri kent içinde kalır. Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir.
 6.  Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.
 7.  Kentlerde işsiz insanların oranı artar.
İç göçü önlemek için neler yapılabilir:

 1.  Tarımda sulama imkânlarını arttırmak,
 2.  Intansif tarım metodunu geliştirmek,
 3.  Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
 4.  Kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak,
 5.  Tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını kırsal alanlara yönlendirmek,
 6.  Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek, vb. gereklidir.

2. Mevsimlik İç Göçler

Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir.

Yaylaya çıkma olayı da mevsimlik göçler içerisinde yer alır. 

Mevsimlik göçlerle; Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Muğla, Antalya, İzmir gibi merkezlerde, yaz ile kış mevsimleri arasındaki nüfus miktarlarında önemli değişmeler olmaktadır.
Kırsaldan kentlere göç edenlerin genel özellikleri

 1.  Genellikle genç nüfus göç etmektedir.
 2.  Erkek nüfus, kadından daha fazla göç etmektedir.
 3.  Göç edenlerin çoğu sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır.
 4.  Göç sonucunda kentlerde hızlı nüfus artışı meydana gelmiştir.
 5.  Sanayileşme göçü arttırmaktadır.
 6.  Kentleşme hızı sanayileşme hızından daha yüksektir.
 7.  Bölgelerin toplam nüfusu ve nüfus yoğunluğu göçlerle hızla değişmektedir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.