14.01.2017

Türkiye'nin Dağları

Global Bilgiler  /  at  17:04  /  No comments

Global Bilgiler

Batı Anadolu Dağları: Ege bölgesinin, İç Batı Anadolu bölümünde Sandıklı, Murat, Eğri göz ve Emirdağyer alır. Bursa çevresinde, Türkmen, Domaniç ve Uludağ (Eski bir iç volkanik kütlenin aşınması sonucu oluşmuştur) bulunmaktadır. Edremit Körfezinin kuzeyinde Kaz dağı, Çanakkale Boğazı güneyinde Biga dağlarıyer alır. Gediz vadisinin kuzeyinde, Yunt ve Kozak dağları, Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında, Boz dağ, Küçük ve Büyük Menderes vadileri arasında Aydın dağları. Güneyde yer alan Menteşe dağları oldukça engebeli bir sahadır. Bu alanda ayrıca Honaz ve Babadağ yer almaktadır. Batı Anadolu’da Ege bölgesinin asıl Ege bölümünde bulunan dağların tamamına yakını Horst durumundadır. Bunlar doğu- batı yönlü birbirine paralel fayların kırılarak çökmesi sonucunda yüksekte kalan kısımlardan(Horst)meydana gelmişlerdir. Doğu-batı yönünde Ege Denizine dik olarak uzanırlar.(Kuzeyden güneye doğru Madra dağı, Yunt dağı, Boz dağlar ve Aydın dağları)

Güneydoğu Anadolu Dağları : Bölgeyi kuzeyden bir yay gibi kuşatan Güneydoğu Toroslar bölgenin en önemli dağlarını meydana getirirler. Bu dağların en yüksek noktası Hakkâri’de bulunan Buzul dağlarının doruğudur (Ulu doruk 4135m) Güneydoğu Toroslar bölgeyi, Doğu Anadolu bölgesinden ayıran doğal bir set durumundadır. Burada bulunan başlıca dağ sıraları Malatya Dağları, Genç Dağları, Bitlis Dağları, Hakkâri Dağları’dır. Karacadağ volkanik kütlesi bölgeyi tam ortadan iki bölüme ayırmıştır. Geniş yayvan ancak yükseltisi fazla olmayan volkanik bir alan meydana getirmiştir. Mardin Eşiği 1000m civarında yükseltiye sahiptir. Doğuya doğru yükselti artar.

Kuzey Anadolu Dağları: Alp sisteminin ülkemizdeki kuzey kanadını meydana getirmektedirler. Bunlar Kocaeli yarımadasının doğusundan başlayarak Gürcistan sınırına kadar uzanırlar. Yıldız Dağları, Trakya’nın kuzeyinde, Karadeniz kıyısına paralel olarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanırlar, 800 ile 1000 m arasındaki yükselti, İstanbul Boğazı’na doğru alçalır ve yükseltisini tamamen kaybeder. Kuzey Anadolu dağlarının en yüksek noktası, Doğu Karadeniz’de Kaçkar Dağlarıdır (3937 metre). Kaçkar dağları üzerinde buzul şekilleri bulunmaktadır. Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım, Kalkanlı (Zigana) geçidi ile sağlanır. Orta Karadeniz’de bulunan dağlar dış kuvvetlerin etkisiyle aşınarak yükseltilerini kaybetmiştir. Burada bulunan Canik Dağlarıyüksek plato görünümündedir. Batı Karadeniz’de yükselti tekrar artar. Dağlar kıyıdan iç kesimlere doğru birbirine ve kıyıya paralel sıralar halinde uzanırlar. Batı Karadeniz’de yer alan bu dağlar, kuzeyden güneye doğru Küre, Bolu, Ilgaz ve Köroğlu Dağlarıdır( 2000-2500 metre)

Doğu Anadolu Dağları: Kuzey ve Güney Anadolu dağları burada birleşerek oldukça dağlık ve engebeli bir saha meydana getirmişlerdir. Kuzeyden-güneye doğru üç dağ sırası yer alır;

l. Çimen, Kop, Mescit, Allahüekber ve Yalnızçam dağlarından, (Karadeniz’den ayırır)
2. Mercan, Palandöken, Aras Güneyi ve doğuda Ağrı Dağından,
3. Güneydoğu Toroslar’dan (Güneydoğu Anadolu’dan ayırır) meydana gelmektedir.

Bölgenin diğer önemli dağları, Karagöl ve Bingöl dağlarıdır. Bölgenin doğusunda, Van gölünün kuzey ve batı kesimlerini ine alacak şekilde, kuzeydoğu -güneybatı yönünde uzanan volkanik dağlar yer almaktadır. Bunlar, Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Süphan, Nemrut, Tendürek dağlarıdır.

İç Anadolu Dağları: Kuzey ve güney kısımları sıradağlarla çevrilidir. İç kısımlar, sade bir görüntüye sahiptir. Ana görüntü olarak geniş bir plato görünümüne sahiptir. Kuzeyde Ankara çevresinde yer alan Elmadağ ve İdris dağları ve Ayaş dağları, batıda Mihalıççık dağları, Sündiken dağları ve Sivrihisar dağları yer almaktadır. Bozok platosunun doğusunda, Ak dağlar, Uzunyayla platosunun kuzey ve batısında Tecer ve Hınzır dağları yer almaktadır. Bölgenin güneydoğusunda, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan genç volkanik dağlar yer almaktadır. Erciyes, Melendiz, Hasan, Karacadağ ve Karadağ bölgede yer alan volkanik dağlardır.

Güney Anadolu Dağları (Toroslar): Alp kıvrım kuşağının güney kanadını meydana getiriler. Batı Toroslar, Antalya körfezinin iki yanında uzanır. Göller Yöresi’ne doğru birbirine yaklaşırlar. Beydağları, Elmalı Dağları, Geyik Dağları ve Sultan dağlarından oluşur. Ortalama yükseklikleri, 2000-2500 m civarındadır. Kıyılar ve iç kısımlar arasında ulaşımı büyük oranda engellerler. Bu nedenle ulaşım geçitlerden sağlanır. Çubuk geçidi, Göller Yöresini Antalya’ya, Sertavul geçidi ve Göksu vadisi İç Anadolu’yu Silifke’ye bağlar.

Orta Toroslar, Taşeli platosu ile Uzun yayla arasında yer alırlar. Burayı oluşturan önemli dağlar olan Bolkar ve Aladağlar(3500m), kuzeydoğuya doğru Tahtalı ve Binboğa dağları ile devam etmektedir. Orta Toroslar’da ulaşımı engellediğinden, ulaşım Gülek boğazından sağlanır. Nur (Amanos) dağları, İskenderun Körfezi’nin doğusunda, kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Amik ovası ile Çukurova arasındaki ulaşım bu dağlar üzerindeki Belen Geçidi ile sağlanır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.