2.02.2017

BAL ARILARINDA YAPAY TOHUMLAMA

Global Bilgiler  /  at  14:19  /  No comments

Arı yetiştiriciliğinin en önemli temeli olan kaliteli ana arı yetiştiriciliği yüzyıllardır arıcıların uğraşlarından biri olmuştur.
Ancak ana arı ne kadar kaliteli olursa olsun çiftleşmenin kontrol edilememesinden dolayı elde edilen döller o oranda kaliteli olamamaktadır. Bu sorundan yola çıkarak bal arılarında da yapay tohumlama yapılması yönünde çalışmalar başlatılmış ve başarıya ulaşılmıştır.
Doğal çiftleşme olayı için her ne kadar izole sahalar kullanılsa da doğada yaban hayatı yaşayan oğullar ile kontrol edilemeyen arıcıların bulunması halinde kontrollü bir çiftleşme olasılığı önemli oranda düşmektedir. Bu sebepten genotipik olarak üstün özelliklere sahip ana arı elde etmenin tek koşulu yapay tohumlamadır. Ancak yapay tohumlama bu kadar önemli ve yararlı olmasına karşın, yapay tohumlama uygulanan ana arıların sahip olduğu spermatozoa sayıları doğal yollarla çiftleşenlere göre daha az olmakta, bu özelliğe bağlı olarak da ana arıların kuluçka etkinliği de azaldığından seri üretimde ana arıların doğal çiftleşmeleri sağlanmalıdır.
1. Ana Arıların Yapay Tohumlama Öncesinde Hazırlanması
Her şeyden önce ana ar ılar, larva transferi esnasında yapay  tohumlama göz önüne alınarak mümkün olduğu oranda genç  larvalardan yetiştirilmelidirler. Ayrıca larvanın ait olduğu genotipin özellikleri de bu olayda dikkate alınmalıdır. Zira yapay tohumlama pahalı ve zahmetli bir uğraş olduğundan emek ve paranın hesabı her zaman yapılmalıdır.
Yapay tohumlama yapılacak ana arılar tohumlamanın yapılacağı odaya ana arı kafesi içerisinde getirilmeli ve mümkün olduğu kadar güneş görmeyen ortamda tutulmalıdırlar. Kafes içerisine konulması esnasında çiftleşmemiş olmakla birlikte  mümkün olduğu kadar nazikçe tutulmalıdırlar. Ana arının alınmış olduğu kovanın numarası kafes üzerine yazılarak tekrar geri verilmesi esnasında karışıklık önlenmelidir.
2. Erkek Arıların Hazırlanması
Yapay tohumlamada kullanılacak olan erkek arılar tıpkı ana arılarda olduğu gibi istenilen özelliklere sahip genotipten sağlanmalı ve bir kafes içerisinde laboratuvara getirilmelidirler.
Ancak erkek arılar yaklaşık 14 günde cinsel olgunluğa geldikleri için genç yaştaki erkek arıları toplamamak gerekmektedir. Bunu garantilemenin en pratik yolu da ya kovan önünde bekleyip uçuştan dönen arıları kovan uçma tahtası üzerinde iken yakalamak ya da kovan giriş deliği önüne bir ızgara konularak burada biriken erkek arıları toplamaktır. Ancak petekler üzerinde bulunan ve cinsi olgunluğa gelmiş erkek arıları toplayarak da bu işi yapmak olasıdır.
3. Yapay Tohumlamada Kullanılacak Alet ve Ekipmanın Hazırlanması
Yapay tohumlama işlemi ana arı vücuduna bir çeşit tıbbi müdahale olduğu için mümkün olduğu kadar hijyenik koşulların sağlanması zorunludur. Aksi halde ortaya çıkacak olan enfeksiyonlar sebebiyle yoğun ana arı kayıpları yaşanılması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle tohumlama öncesinde eller dezenfektanla yıkanmalı, alet ve ekipmanlar %70 alkol ile  temizlenmelidirler. Ana arıya dokunan tüm parçalar 120°C sıcaklığa ayarlanmış olan otoklavda 20 dakika sterilize edilmelidirler.
4. Mikroşırınganın Hazırlanması
Yapay tohumlama işleminin en önemli aparatlarından biri olan mikroşırı nganın hazırlanması çok önemlidir. Şırınganın hazırlanmasında değişik yapılarda olan fizyolojik sıvılar kullanılmaktadır.
Bunlardan yaygın olarak kullanılanları Ringer (0.85 g NaCl + 0.025 g KCl + 0.03 g CaCl  + 0.5 g glukoz + 100 ml damıtık su), Kiev (0.30 g trisodyum sitrat-Z-hidrat + 100 ml damıtık su) ve 2 serum fizyolojik (0.85 g NaCl + 100 ml damıtık su) solüsyonlarıdır. Bu solüsyonlar hazırlandıktan sonra bir cam kap içerisinde otoklava konulara sterilize edilmeli veya içerisinde bakterilerin üremesini engellemek için %0.25 dihydrostreptomycin sülfat ilave edilmelidir. 
Hazırlanmış olan bu solüsyon piston ve tampon görevi görmesi amacıyla şırıngaya çekilmeden önce olası alkol bulaşıklığını gidermek için şırınga içerisine saf su birkaç kere çekilerek temizlenmelidir. Bu işlemden sonra şırınga adaptörü fizyolojik sıvı ile doldurulur ve şırınga iğnesi adaptöre takılarak şırınga sperma toplama işlemi için hazırlanır. Şırınganın kontrol düğmesi saat yönünde döndürülerek bir miktar sıvı dışarı atıl ır ve semen çekilebilecek kadar bir boşluk oluşturulur.
5. Ana Arıların Yapay Tohumlama İçin Hazırlanması
Kafes içerisinde laboratuvara getirilen ana arı kapalı bir kap verilerek ana arı bayıltılır. Bayılan ana arı, kafesten çıkarılır, abdomeninin son 5 ve 6. segmenti dışarıda kalacak şekilde ana arı tüpüne yerleştirilir. Bu sırada CO içerisine kafeste olduğu halde konulur. Bu kap içine CO  tüpü   de hortumu aracılığıyla ana arının bulunduğu tüpe bağlanarak yapay tohumlama esnasında ana arının ayılması engellenmiş olur.
6. Erkek Arılarda Eversiyonun Sağlanması ve Semenin Toplanması
Erkek arılardan semen toplama işlemi için erkek arıların toraksı sağ elin işaret ve baş parmağı ile abdomene doğru sıkıştırılır. Bu sırada üreme organları dışarı doğru patlar ve endophallus üzerinde sperma, mukoz ile birlikte ince bir film  tabakası halinde dağılır. Eğer eversiyon tam gerçekleşmez ise karnı n iki tarafından sıkarak semenin tam boşaltılması sağlanmalıdır. Dışarı çıkan sperma daha önce fizyolojik su kullanılarak hazırlanmış olan mikroşırıngaya çekilir. Bu işlem yaklaşık 8-10 mm 3  semen elde edilene kadar tekrarlanır. Ancak spermanın üzerinde bulunduğu mukozun şırıngaya girmemesine, ucuna değmemesine dikkat etmelidir.
7. Ana Arının Döllenmesi
Ana arı tüpüne yerleştirilen ve baygın olan ana arının iğne çemberi, ventral ve dorsal kancalar kullanılarak 10-15X büyütmeli mikroskop altında açılır, ana arının iğnesi dorsal kanca üzerinde bulunan delik içerisinden geçirilerek veya yeni geliştirilen sistemde iğne pensleri arasına sıkıştırılarak tutturulur.
Hazırlanan şırınganın ucu vajina girişinden vajinaya, oradan da vajinal valfi geçerek lateral ovidukta ulaşıncaya kadar yavaş ve dikkatlice hareket ettirilir. Şırınganın kontrol düğmesi, saat yönünde döndürülerek toplanan sperma ana arıya enjekte edilir.

İşlem bittikten sonra şırınga yavaşça çekilir. Şırı nga çekildiğinde sperma gözükmüyorsa tohumlama işlemi başarılıdır. Bu işlemden sonra ana arının iğnesi dorsal kancadan çıkarılır. Ana arı bir müddet bekledikten sonra ayılır ve kolonisine verilir. Ancak ana arının yumurtlamaya erken başlaması amacıyla 24 saat sonra tekrar kovandan alınarak 10 dakikalık bir CO  uygulanır ve tekrar aynı koloniye verilir. Bir müddet sonra yumurtlamaya başlar.

Share
Posted in: , Posted on: 2.02.2017

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.