1.02.2017

Polenli Bitkiler

Global Bilgiler  /  at  12:23  /  No comments


POLENLİ BİTKİLER


Palinoloji, polen ve sporları inceleyen bir bilim dalıdır. Baldaki polenlerin analizi ve analiz onuçlarına göre yörenin nektarlı bitkilerinin tespiti, balın isimlendirilmesi ve bal kalitesinin belirlenmesi melisapalinolojinin konusunu meydana getirir. 

Balda yapılan polen analizleriyle balların sınıflandırılması yapılmaktadır. Balda en çok hangi bitkinin poleni bulunmussa bal o bitkinin adı ile anılır. Böylece balın polen oranı ile orantılı olarak poleni veren bitkilerden alındığı kabul edilir. Bu gerçekten hareket eden Louveaux ve ark. (1978) ve Lieux (1978) polenleri balda bulunus oranlarına göre 4 ana grupta toplamıslardır. 

1- Baldaki polenlerin miktarı %45’in üzerinde olanlara dominant polenler
2- Baldaki polenlerin miktarı %15-45 arasında olanlara sekonder polenler
3- Baldaki polenlerin miktarı %3-15 arasında olanlara minör polenler
4- Baldaki polenlerin miktarı %3’den az olan polenlere eser polenler adı verilir.

Balında,  domiant ve sekonder olarak polen bulunan önemli ballı bitkiler;

1- Akçaağaç (Acer spp.)- sekonder
2- Sarı Papatya, Köpek Papatyası (Anthemis tinctoria L.) - sekonder
3- Sandal Ağacı ( Arbutus andrachne L.)- sekonder
4- Kocayemiş (Arbutus unedo L.)-sekonder
5- Kangal, Eğidiken,deve dikeni (Carduus nutans L.)- sekonder
6- Kimyon (Carum carvi L.)- dominant
7- Kestane (Castanea sativa Mill.)-dominant
8- Zerdali Dikeni, Güneş Çiçeği (Centaurea solstitialis L.)–sekonder
9- Peygamber Çiçeği (Centaurea triumfettii  ALL.)– sekonder
10- Harnup, Keçi Boynuzu (Ceratonia siliqua L.) – sekonder
11- Güneşgülü, Laden, Pamucak (Cistus spp.) – dominant
12- Kızılcık (Cornus mas L.) – dominant
13- Dağmuşmulası (Cotonaaster spp.) – sekonder
14- Yabani Havuç (Duacus carota L. ) – dominant
15- Küçük Meyveli Trabzon hurması (Diospyros lotus L.) – dominant
16- Yabani Şebboy (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. )  – dominant
17- Engerekotu (Echium italicum L.) – sekonder
18- Sığırkuyruğu (Echium plantagineum L.) – sekonder
19- Yakıotu, Meragülü (Epilobium angustifolium L.)– sekonder
20- Püren  (Erica manipuliflora SALISB.) – dominant
21- Ökaliptus (Eucalyptus camaldulensis DEHNH.) – dominant
22- Duvar Sarmaşığı, Orman Sarmaşığı (Hedera helix L.) – dominant
23- Tırfıl, Mecümek (Hedysarum varium WILLD.) – dominant
24- Günebakan, Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) – sekonder
25- Siğilotu (Heliotropium suaveolens BIEB.) – sekonder
26- Çivitotu (İsatis tinctoria L.) – sekonder
27- Lazkirazı, Karayemiş, Taflan (Prunus laurocerasus L.)- sekonder
28- Defne (Laurus nobilis L.) – sekonder
29- Lavanta, Karabaş Otu (Lavandula stoechas L.) – sekonder
30- Kırmızı Hevhulma, Aklarotu (Lythrum salicaria L.) – dominant
31- Yabani Elma (Malus sylvestris Mill.) – sekonder
32- Boz Ot (Marrubium spp.) – sekonder
33- Yonca (Medicago sativa L.) – sekonder
34- Korunga (Onobrychis spp.) – dominant
35- Menengiç (Pistacia terebintus L.) – sekonder
36- Kavak (Populus spp.) – sekonder
37- Yabani Erik, Çakal Eriği (Prunus spinosa L. subsp. dasyphylla (SCHUR DOMIN)– sekonder
38- Ateş Dikeni (Pyracantha coccinea ROEMER)– sekonder
39- Ahlat (Pyrus elaeagnifolia PALLAS subsp. elaeagnifolia PALLAS) – sekonder
40- Meşe (Quercus robur L.) – dominant
41- Böğürtlen, Ahududu (Rubus spp.)– dominant
42- Ahududu (Rubus idaesus L.) – dominant
43- Söğüt (Salix spp.) – dominant
44- Adaçayı (Salvia spp.) – dominant
45- Abdestbozan Otu, Çeti (Sarcopoterium spinosum L.) – sekonder
46- Karahindiba (Taraxacum officinale G.) – dominant
47- Ihlamur (Tilia spp.) – sekonder
48- Üçgül (Trifolium spp.) – dominant
49- Fiğ (Vicia spp.) – sekonder
50- Dağkaranfili, Ölmez otu (Xeranthemum annuum L.) – sekonder
51- Hünnap, çiğde (Zizyphus jujuba MILLER) – sekonder

ARILARIN PROPOLİS KAYNAĞI OLARAK KULLANDIKLARI BİTKİ  TÜRLERİ  

Propolisin yoğun olarak toplandığı bitki çeşitleri bölgeye ve mevsime göre değişmektedir.
Palinolojik analizler sonucu belirlenen bazı önemli propolis kaynağı bitkiler aşağıda
verilmiştir.

• Abies spp. (Köknar)
• Acer spp. (Akçaağaç)
• Aesculus hippocastanatum (At kestanesi)
• Alnus (Kızılağaç)
• Betula (Huş)
• Castaneae sativa Mill. (Kestane)
• Corylus (Fındık)
• Eucalyptus camaldulensis DEHNH. (Ökaliptus)
• Pinus spp. (Çam)
• Populus spp. (Kavak)
• Prunus spinosa L. subsp. dasyphylla (SCHUR)  DOMIN (Yaban Eriği, Çakal Eriği )
• Quercus robur L. (Meşe)
• Salix spp. (Söğüt)
• Tilia spp. (Ihlamur)
• Ulmus (Karaağaç)

Share
Posted in: , , Posted on: 1.02.2017

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.